אאא

במשך חודשים מתעכב כינוס הוועדה למינוי דיינים, חברי הוועדה צריכים לבחור 12 דיינים לבתי הדין האזוריים, אך במקום להתעסק בכך, הנושא שעיכב את כינוס הועדה היה משא ומתן בין הצדדים אלו מועמדים שעברו את המבחנים לכושר דיינות ועברו בוועדות משנה 'יכנסו לרשומות' ויוכלו להתמודד על התפקיד כדיינים בבתי הדין האזוריים.

בעקבות מצב מביך זה, שכאמור מעכב את כינוס הוועדה לבחור דיינים חדשים, החליט הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי דוד לאו להשתמש בזכות החוקית בה הוא מחזיק ולהכניס לרשומות את כל עשרות המועמדים המבקשים להתמודד לתפקיד ועברו את הוועדות משנה. 

על ההחלטה סיפר לראשונה במהלך כנס דיינים בירושלים: "החלטתי לפרסם ברשומות את כל בעלי הכושר לדיינות ובכך לאפשר כינוס באופן מיידי של הוועדה לבחירת דיינים ולאפשר לכל המתמודדים הזדמנות שווה בפני הוועדה".

מכתב הגר''ד לאו לשר שטייניץ
מכתב הגר"ד לאו לשר שטייניץ
הגדלה

הרב הראשי הנחה על ביצוע הפרסום ברשומות, באמצעות מכתב שנשלח ליו"ר הוועדה לבחירת דיינים השר יובל שטייניץ, ובו הוא מציין כי בהתאם לסמכותו שבחוק, הוא מורה לפרסם ברשומות את כל שמות בעלי הכושר לדיינות שהגישו מועמדות לדיינות ושהופיעו לראיון בפני אחת מוועדות המשנה של הוועדה לבחירת דיינים.

יצוין, כי הרב הראשי פעל  בהתאם לס' 7(ב) לחוק הדיינים, המאפשר ליו"ר הוועדה או לכל אחד משני הרבנים הראשיים בנפרד לפרסם ברשומות את שמות המועמדים שיעלו לדיון בפני חברי הוועדה למינוי דיינים, וזאת בניגוד ליתר חברי הוועדה שנדרשים להסכמה של שלושה מחברי הוועדה, כדי לפרסם שמות של מועמדים ברשומות.