אאא

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) שיגר הבוקר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט ובו הוא דורש ממנו לבדוק את הליך הקפאת מתווה הכותל בממשלה.

במכתבו ליועץ כותב שטרן: "ביטול מתווה הכותל גורם למשבר חמור בין ישראל ליהדות התפוצות והחלטה כזו המתקבלת במחטף ובהיחבא, הרחק מעיני הציבור ומבלי יכולת לשרים להתכונן כראוי לדיון, מטילה עליה צל כבד".

"אתמול החליטה הממשלה בישיבתה השבועית לבטל את מתווה הכותל תוך פגיעה אנושה במרקם היחסים בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות", כתב שטרן למנדלבליט. "הסעיף אודות מתווה הכותל לא נכלל בסדר היום של ישיבת הממשלה ולא הופץ קודם לכן לשרי הממשלה. בשל כך לא התקבלו קודם הערות היועמ"ש, הנושא (השנוי במחלוקת) לא עבר דיון ציבורי טרם ההחלטה, ולא היה לשרי הממשלה יכולת להתכונן כראוי לדיון".

"אם לא די בכך", הוסיף ח"כ שטרן, "בסדר היום של הישיבה הודעת, בהערותיך לסדר היום החסר של ישיבת הממשלה, כי תעדר מהישיבה".

לדבריו, "על פי תקנון הממשלה ראש הממשלה יכול להפעיל שיקול דעת בנושאים דחופים ולהעלות לדיון בישיבת הממשלה סעיפים שאינם כלולים בסדר היום".

"אבקש מכבודו לבדוק מדוע ראש הממשלה הפעיל את סמכויותיו דווקא בנושא זה השנוי במחלוקת ודווקא בעת שכל ראשי הפדרציות מארה"ב נמצאים בישראל לרגל ישיבת חבר הנאמנים של הסוכנות הנערכת בירושלים".

עוד ציין שטרן כי ביטול מתווה הכותל גורם למשבר חמור בין ישראל ליהדות התפוצות והחלטה כזו המתקבלת במחטף ובהיחבא, הרחק מעיני הציבור ומבלי יכולת לשרים להתכונן כראוי לדיון, מטילה עליה צל כבד.

"אבקש מכבודו לבדוק איזה שיקול דעת הפעיל ראש הממשלה בגינו הובא הסעיף לישיבת הממשלה בצורה כזו. שיקול דעת שאינו סביר מרוקן מתוכן את היסודיות המתחייבת בעבודת הממשלה ושריה".

באם על נושא כמו מתווה הכותל, שעל מנת לגבש אותו נדרשו חודשי עבודה רבים (בהובלתך), ראש הממשלה יכול להחיל את הטיעון של שיקול דעת ולהביאו לדיון בממשלה מבלי לאפשר לשרים להתכונן אליו כראוי - אזי הוא מרוקן את עבודת הממשלה מתוכן ופוגע אנושות ביכולת השרים לשקול את עמדתם כמתחייב מתפקידם".