אאא

במשרד האוצר מנסים להגדיל את שוק הנדל"ן בישראל ולהפוך אותו ליותר אטרקטיבי לא רק באמצעות שיווק קרקעות לבניית דירות, אלא גם באמצעות מהלך שיקל מאוד על האזרחים.

שר האוצר משה כחלון, חתם לאחרונה על תקנות המאפשרות מימוש שלב נוסף ברפורמה בתכנון ובניה. תקנות אלה, המחייבות את כלל ועדות הבניה ברשויות המקומיות בארץ, יפחיתו את הרגולציה בהליכי הרישוי והבניה ויקצרו משמעותית את לוחות הזמנים למתן היתרי בניה להליכי רישוי מצומצמים, כך שמתן היתר יעמוד מקסימום על 45 יום ממועד קליטת הבקשה. 

עוד נקבע בתקנות, כי במידה ולא תינתן החלטה של רשות רישוי תוך 25 יום מקליטת הבקשה, רואים את הבקשה כאילו התקבלה החלטה לאשרה וזאת בשונה מהליך רישוי רגיל שבו היעדר החלטה הינו בעצם סירוב לבקשה.

בנוסף, הודיע שר האוצר שאם בסוף התהליך לא ניתן ההיתר בפועל - יראו את הבקשה כהיתר.

על פי התקנות, רשימת סוגי העבודות והמבנים לגביהם יחול ההליך המזורז הן: הוספת ממ"ד לדירת מגורים קיימת, הוספת בנייה בשטח של 25 מ' בקומת קרקע של בניין מגורים, תוספת בנייה על גג בניין מגורים, סגירת מרפסת מקורה, הוספת מרפסת או מעלית בבניין עד 4 קומות, התקנת מכפילי חנייה, התקנת מערכות הסקה בדירה והתקנת צוברי גז, הקמת חממות חקלאיות, עבודות פיתוח ועבודות לשיפור הנגישות.

תקנה  נוספת ומשמעותית היא, שלא תידרש הסכמה של רשות מקרקעי ישראל לגבי מרבית העבודות כפי שהיה עד כה, ובשל כך גם לא יגבו על ידי רשות מקרקעי ישראל דמי היתר - דבר שיביא לקיצור נוסף של התהליך והפחתת עלויות לציבור מגישי הבקשות.