אאא

בעקבות החלטת הממשלה על הקפאת 'מתווה הכותל' והניסיונות של הרפורמים לעורר מהומה סביב ההחלטה, יוצא הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו בקריאה להימנע ממחלוקת.

"אחי ורעי, יהודים מכל העולם כולו, ישנם לצערי גורמי שוליים שמנסים לסכסך ומנסים סביב השריד היחיד של בית המקדש, בית שנחרב כתוצאה משנאת חינם, מנסים לסכסך, מנסים לבוא ולהגיד ולהחרים ולפגוע זה בזה.

"רבותי, הכותל המערבי הוא של כולנו, כולם יכולים, מוזמנים וצריכים לבוא ולהרגיש קשר אליו, לעמוד ולהתפלל כאן. יכולים לבוא יהודים ושאינם יהודים, יכולים לבוא יהודים ממקומות ומרקעים שונים, יכולים כולם לבוא כי הבית הזה הוא בית של כולם לעמוד ולהתפלל.

"זה לא זמן לבזבז אנרגיה על על מחלוקות, על מריבות, בוודאי לא סביב מקום של קדושה. בואו נתפלל בצורה שמכבדת זה את זה, נעמוד ונתפלל ביחד כי אנחנו עם אחד".