אאא

בהצבעה שנערכה בפרלמנט האירופי, תמכו 71 חברים בהגדלת התמיכה בניצולי השואה על ידי השבת הרכוש שנבזז מהיהודים על ידי הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה.

החברים שתמכו בהצעה, מכלל המפלגות, פרסמו הודעה בה התחייבו לפעול במשותף להשבת את הרכוש היהודי שנגזל בשואה ואף לטפל בבעיות הרווחה של הניצולים שנותרו חיים. ההצהרה שפורסמה קוראת למדינות האיחוד האירופי למנות בני אדם שיהיו אחראיים להשבת הרכוש היהודי במדינות בהן ימונו.

גדעון טיילור, יו"ר התפעול של הארגון היהודי להשבת רכוש, אומר כי ההצהרה חיובית ביותר, ואפשר אף שההצהרה תאיץ במדינות לסייע בהשבת הרכוש הגזול.

טיילור התייחס גם למצבם הכלכלי של הניצולים ואמר כי: "יש לדאוג לרווחת הניצולים, להגן על בתי קבורה יהודים כמו גם על קברי אחים ואתרי קבורה אחרים בהם קבורים יהודים, לשמר אתרי מורשת יהודיים ולקדם פעילויות חינוך ומחקר להנצחת זכר השואה".