אאא

אחרי שנים שבהן נרשמה עלייה עקבית במספר התלונות לנציב תלונות הציבור, רשמה 2016 ירידה חדה: 11,827 תלונות לעומת 14,977 תלונות בשנה שקדמה לה. עם זאת, בשנת 2017 מסתמנת שוב מגמת עלייה.

הביטוח הלאומי שומר על מקומו הראשון במספר התלונות, דואר ישראל מדורג שני ואחריהם משטרת ישראל, משרד המשפטים ואת החמישייה הפותחת סוגר משרד הבינוי והשיכון.

מהדו"ח השנתי של נציב תלונות הציבור, השופט בדימוס יוסף שפירא, המתפרסם אחר הצהריים (יום ב') עולה כי חלה ירידה חדה של כ-20% במספר התלונות ב-2016, לעומת 2015. בנוסף ל-11,827 התלונות התקבלו עוד 772 תלונות על גופים שהנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות עליהם, לעומת 2,192 תלונות דומות ב-2015.

בשנה שעברה 30% מהתלונות היו על מוסדות המדינה, 26% על גופי שלטון מקומי, 26% על משרדי ממשלה ו-18% על גופים ציבוריים.

את המקום הראשון תופס כאמור, הביטוח הלאומי עם 1,102 תלונות, ירידה לעומת 2015 - שבה הוגשו 1,231 תלונות. דואר ישראל שומר על המקום השני עם 681 תלונות, לעומת 709 שנה קודם לכן. משטרת ישראל רושמת ירידה מ-643 תלונות ל-504. על משרד המשפטים התקבלו 399 תלונות, לעומת 504 ב-2015 ועל משרד הבינוי והשיכון 390 ב-2016 לעומת 453.

את העשירייה הראשונה סוגרים משרד התחבורה עם 366 תלונות, עמידה 366, רשות המסים בישראל 324, משרד החינוך 322 ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 316.

72.5% מהתלונות נגד דואר ישראל שהטיפול בהן הסתיים נמצאו מוצדקות, וכך גם 55.5% מהתלונות על רשות השידור (בפירוק), 45.4% על משרד התחבורה, 44.9% על רשות המסים ו-36.2% על משרד החינוך. בביטוח הלאומי, שמככב במקום הראשון במספר התלונות נגדו – נמצא כי רק 106 תלונות, מאלו שהוכרעו לגופו של עניין, נמצאו מוצדקות.

לחברי כנסת יש מעמד מיוחד בנוגע להגשת תלונות. לפי סעיף 37 לחוק מבקר המדינה, חבר כנסת רשאי להגיש תלונה גם על מעשה הפוגע במישרין בזולת. אבל בשנת 2016 היו רק שישה חברי כנסת שהיה להם על מה להתלונן. יו"ר ועדת הביקורת, ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) הגישה 26 תלונות, ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) הגיש שתיים, יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין (ליכוד), ח"כ אכרם חסון (כולנו) וחברי הכנסת איתן כבל וסתיו שפיר (המחנה הציוני) הגישו תלונה בודדת. ליתר 114 חברי הכנסת לא היו תלונות.