אאא

בשעות הבוקר (שני, שעון ניו יורק) הגיע הבחור יצחק יוסולבסקי, שהיה כלוא במשך מספר חודשים בכלא הרוסי, לתפילת שחרית בבית המדרש סאטמר בליקווד.

יצחק (יצי) התקבל בשמחה ע"י המתפללים, שבמהלך כל התקופה האחרונה נשאו תפילות נרגשות לשיחרורו בסיעתא דשמיא מבית האסורים.

יצי כובד בעלייה לתורה ובירך את ברכת "הגומל" בשם ובמלכות, כשלאחר מכן יצא יחד עם רב בית הכנסת, גאב"ד סאטמר ליקווד והמתפללים בריקוד של שמחה לשירת "סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל".