אאא

"אם נמצאים במקומות של מחללי שבת רח"ל זה משפיע ירידה ברוחניות וחסרון קדושה", כך התבטא ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין, בהתייחסו לחשיבות ההליכה למקומות ואתרים שומרי שבת בלבד.

"רש"י מביא על הפסוק 'והשם אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו', שכל זמן שהרשע עימו היה הדיבור פורש ממנו", אמר הגר"ג אדלשטיין. "כשנמצאים בסביבת רשעים זה משפיע חסרון קדושה. וכך גם אם נמצאים במקומות של מחללי שבת רח"ל, זה משפיע ירידה ברוחניות וחסרון קדושה. מלבד מה שיש לחוש בזה לחילול השם".

יחד עם זאת חיזק ראש הישיבה את המקפידים ללכת אך ורק למקומות ואתרים שומרי שבת: "ולהיפך, אם הולכים רק למקומות שומרי שבת, זהו קידוש השם".

בכינוס ועדת הרבנים למען קדושת השבת בא"י, בשבוע שעבר, ציינו הרבנים את החיזוק שמקבלים האתרים שומרי השבת, כאשר רק לאחרונה הצטרפו עוד מקומות ואתרים לרשימת האתרים שומרי השבת.