אאא

התנהלות המשטרה עולה למשלמי המסים כסף, הרבה כסף. על פי נתוני מערכת הנזיקין, בשנת 2016 שילמה המשטרה פיצויים בסך של 23,692,727 שקלים בגין אירועים שהתרחשו, ברובם הגדול, שנים רבות קודם לכן אך הסבירות היא שמידי שנה ייסגרו תביעות נוספות משנים קודמות.

בנתוני הדו"ח, שנחשף לבקשתו של עורך הדין פנחס פישלר, יש כדי לסייע בזיהוי תופעות או תקלות החוזרות על עצמן, אותן ניתן למפות ולנסות לגזור מתוכן מסקנות, הפקת לקחים ודרכי פעולה עתידיות. כל זאת על מנת לצמצם הישנות נזקי הנגרמים כתוצאה מרשלנות או מפעולה לא מקצועית ולא נכונה, וכמובן במטרה לנסות לצמצם את סכומי הפיצויים המשולמים מתקציב המשטרה.

כמו כן, הדו"ח מציג בפני פיקוד המשטרה תמונת מצב עדכנית של תביעות ודרישות נגד המשטרה. תמונה זו מצטרפת לכלל הנתונים הרלוונטיים, ומסייעת בידי הפיקוד בקביעת מדיניות המשטרה ויישומה בהתאם לצרכיה.

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במודעות של הציבור לנושא אלימות המשטרה והתנהלותה והיכולת לתבוע במקרה של מחדל התנהלותי שלה מה שהביא לתביעות ענק דוגמת חגי פליסיאן שקיבל 2 מיליון ש"ח בשל מעצר השווא שלו ומקרה של אם שכולה מבאר שבע שקיבלה 4 מיליון ש"ח בשל העובדה שהמשטרה לא טיפלה בתלונתה נגד הגרוש שלה שרצח לבסוף את שתי בנותיה התינוקות.

ממשטרת ישראל נמסר: מדי שנה מטפלת המשטרה במיליוני אירועים, קריאות ותלונות של אזרחים  בישראל. העובדה שמספר תביעות הנזיקין נמוך (באופן יחסי לכמות האירועים), מצביע בסך הכל על פעילות מקצועית ונכונה ברוב המכריע של המקרים בהם המשטרה מטפלת בקריאות אזרחים.
 
מטבע הדברים, כארגון אוכף חוק הנמצא בחזית העשייה הביטחונית בישראל, ישנם מקרים החורגים מן הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים שמשטרת ישראל מציבה לעצמה. כארגון לומד, מקרים אלו מתוחקרים ומופקים מהם הלקחים הנדרשים בהתאם. 
 
כל חריגה של שוטר מהנורמות המקצועיות או הערכיות הנדרשות ממנו, מטופלת אף היא בהתאם, וכפי שניתן לראות בדו״ח זה, ככל שנדרש פיצוי בגין נזק שנגרם לאזרח- אף הוא ניתן בהתאם.
 
לצד האמור, משטרת ישראל פועלת כל העת לשיפור השירות הניתן לאזרח תוך ביצוע איזון מתמיד בין המשימה -אכיפת החוק, שמירת הסדר הציבורי וביטחון הציבור, אל מול זכויות הפרט, כבודו וחירותו.
 
משטרת ישראל תמשיך לשרת ולהגן על כל אזרחי מדינת ישראל בכל ימות השנה, במקצועיות ובמסירות אין קץ.