אאא

לקראת נסיעתו ביום שני הקרוב של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ לנאות דשא בשוויץ, קיים הרבי שיחת התחזקות והדרכה לאברכי הקהילה במהלך ראש חודש תמוז.

יממה לאחר מכן הגיע האדמו"ר לקבלת קהל באלעד להתייעצות ולברכה לקראת הנסיעה והעובדה שייעדר מהארץ למשך מספר שבועות.

בחסידות מציינים בהתפעלות כי במשך כ-18 שעות ברציפות ללא שכמעט בא אוכל לפיו עברו 110 אברכי הקהילה להתברך ולשמוע דברי חיזוק מפי קודשו של הרבי.

החל מהשעה 20:00 בערב ועד לשעה 14:00 בצהריים עברו האברכים כאשר חלקם שהו בחדרו של הרבי לשיחה קצרה וחלקם האחר אף לשיחה בת חצי שעה ויותר כל אחד לפי צורכו כאשר הרבי מקדיש את כולו להאזין למצוקתם של החסידים.

"זה דבר מיוחד לכשעצמו שהאדמו"ר מגיע אל החסידים על מנת לקבלם ולייעץ להם זאת בכדי לחסוך את הטורח אולם זמן כה ארוך של שעות רצופות זהו דבר פלאי ממש", טענו החסידים.

מלבד הפסקה קצרה לתפילת ערבית בשעה 2 לפנות בוקר האדמו"ר הקדיש את כל זמנו ומרצו לשמיעת לבטיהם של האברכים ולתת להם מוסר ותוכחה.