אאא

מחקר חדש שבדק את ספרי הלימוד בהם עושים שימוש במוסדות החינוך בציבור החרדי בישראל, העלה נתונים מעניינים על התייחסותה של מערכת החינוך החרדית למגזרים השונים, זאת דרך ספרי הלימוד הרשמיים הנלמדים בתלמודי התורה ובבתי הספר החרדים.

המחקר, שנכתב על ידי ד"ר אלדד פרדו ותהילה גמליאל ממכון המחקר והמדיניות הבינלאומי IMPACT-SE, החוקר ומנתח משנת 1998 מערכות חינוך וספרי לימוד ברחבי העולם בהתבסס על קריטריונים של אונסק"ו, בדק 93 ספרים הקיימים בתוכנית הלימודים במערכת החינוך החרדית בשנה"ל תשע"ז, בכל שכבות הגיל – מכיתה א' ועד כיתה י"ב.

בין ממצאי המחקר, עלה כי ספרי הלימוד של הקהילה הספרדית החרדית כמעט שאינם מכילים התייחסות ליהדות הספרדית ולעברה. תכנית הלימודים החרדית הכללית, העלו עורכי המחקר, אינה כוללת התייחסות למורשת הרבנים הספרדים או לחוויה התרבותית במדינותיהם. תלמידים ספרדיים סופגים את החוויה שלהם מהאתוס החרדי-אשכנזי.

תלמוד תורה. ארכיון (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
תלמוד תורה. אילוסטרציה (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
הגדלה

המחקר קובע נתונים מעניינים נוספים על אופי הלימוד והתכנים המועברים לילדים החרדים, לדוגמא: לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני הגישה החרדית נוקטת קו מעניין ולפיו, הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא תוצאה של פשרות נאיביות, שנגרמו כתוצאה מהתנתקות השמאל הישראלי משורשיו היהודיים. המחקר מעלה בנוסף כי בספרי הלימוד החרדים יש כבוד ונוסטלגיה לדו-קיום ששרר בעבר ביישוב הישן בין החרדים ושכניהם הערבים.

המחקר ניסה לשקף את תכנית הלימודים הנלמדת באופן מעשי בכיתות, ועל כן נדגמו רק ספרים הנלמדים בפועל. נבחר מדגם של תוכנית הלימודים ב- 9 בתי ספר חרדיים המייצגים את סוגי המוסדות ,שכבות הגילאים והזרמים העיקריים.

כמו כן, נעשתה הבחנה בין שני סוגי ספרים הנלמדים במוסדות החינוך - ספרים בהוצאות ממלכתיות, המאושרים על ידי משרד החינוך מהם נלקחה דגימה קטנה יחסית, זאת מתוך הנחה שהם מפוקחים יותר והסיכוי למצוא בהם תכנים בעיתיים נמוך יותר. עיקר הדגימה התמקדה בספרים בהוצאות פרטיות, שאינם מאושרים על ידי משרד החינוך, זאת היות ואין פיקוח חיצוני על אופן הכתיבה וצורת העברת התוכן בהם.