אאא

שר הפנים אריה דרעי, אישר הבוקר (ה') בפעם החמישית בשנים האחרונות הארכה של חצי שנה לאשרת העבודה של עובדי בנין מסין, השוהים בישראל כ-10 שנים. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם שר האוצר ובהסכמת שר הרווחה.

על פי החוק, אשרת עבודה לאזרחים זרים ניתנת ל-63 חודשים, שבסיומם העובד נדרש לשוב לארצו. במקרים מיוחדים אפשר להעריך את אשרת השהייה לתקופה קצרה נוספת. כיום יש בישראל כ-3,000 עובדים מסין, שהגיעו לכאן החל מ-2008, ותוקף האשרה שלהם יפוג היום.

ב-2011 הממשלה החליטה כי תותר העסקה של עובדים זרים, רק ממדינות שממשלתן חתמה עם ממשלת ישראל על הסכם בילטראלי שמסדיר את תנאי עבודתם ומונע פגיעה בזכיותיהם. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה של עמותת קו לעובד לבג"ץ בטענה כי העובדים מנוצלים, ומשועבדים למעסיקים בגלל דמי תיווך בגובה אלפי דולרים שנגבים מהם.

לאורך השנים שחלפו מאז לא נחתם הסכם עם סין, ולכן לא יכלו להגיע עובדים חדשים, בטענה כי אי חידוש האשרה יפגע בענף הבנייה, חידשה הממשלה ב-2013 את האשרה, ומאז כאמור עוד 4 פעמים. בינתיים נחתמו הסכמים בילטראליים עם בולגריה, מולדובה, אוקריאנה, ורומניה ובשנתיים האחרונות הגיעו לארץ כ-5,000 עובדים ממדינות אלה.

במרץ השנה נחתם גם הסכם עם ארגון הקבלנים הסיני הכפוף לממשלה ומייצג את חברות הבניה המקומיות. להערכת רשות ההגירה עד דצמבר השנה יגיעו משם אלפי עובדים. לכן הפעם האשרה הוערכה רק לחצי שנה עד המועד בו צפויים להגיע העובדים החדשים. אם הדבר יקרה כמתוכנן האשרה של העובדים הוותיקים לא תחודש ובינואר 2018 הם יצטרכו לשוב למולדתם.