אאא

מגמת סילוק הבחורים שלא מתייצבים בלשכות הגיוס נמשכת. בסוף השבוע הורה הגאון רבי יוסף חיים בן דב, ראש ישיבת 'זיכרון מיכאל' בזכרון יעקב, במחנכת בשיטת החזון איש, לארבעה בחורים לעזוב את הישיבה.

הסיבה לסילוק הבחורים מהישיבה הינה מאחר ואינם מתייצבים בלשכות הגיוס זאת בניגוד להוראת גדולי הדור ראשי הישיבות והאדמו"רים חברי מועצות גדולי התורה ובניגוד לעמדת ועד הישיבות.

ל"כיכר השבת" נודע כי ההוראה ניתנה לאחר התייעצות של ראש הישיבה עם מנהיגה הרוחני של הקהילה הגאון רבי אברהם ישעיהו גריינמן בנו של הגר"ח גריינמן זצ"ל.

עוד נודע ל"כיכר השבת" כי אחד הבחורים המשתייכים לחוגי הקנאים והיישוב הישן החליט לשנות את עמדתו ולהתייצב ועל כן נשאר ללמוד בישיבה אך שלושת האחרים סולקו וייאלצו למצוא לעצמם מקום לימודים חילופי.

כזכור חשף "כיכר השבת" את הסערה בישיבת קול תורה שם החליט המשגיח קטן לסלק מהישיבה מספר תלמידים המשתייכים ל'פלג הירושלמי' ואינם מתייצבים בלשכות הגיוס.

בישיבה, שהקפידה לשמור על תדמית יחסית אובייקטיבית התחוללה סערה ולאחר התערבות של חלק מהצוות, כאשר חלק מהרבנים איימו להתפטר, הוחלט להשאיר את הבחורים בישיבה.