אאא

שרת המשפטים איילת שקד הגישה היום (ראשון) הצעת חוק שנועדה לשנות את דרך מינוי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, בניגוד מוחלט לעמדת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בענין.

לאורך השנים נבחרו היועצים המשפטיים באמצעות מכרז פנימי, שאליו יכולים לגשת רק עובדי מדינה. כעת השרה מהבית היהודי מעוניינת - ואף השיגה לכך רוב מבין חברי הממשלה - שהדבר ייעשה באמצעות ועדת איתור שתסנן ותגיש גם מועמדים חיצוניים לשר הממונה, שיבחר ביניהם לאחר הסכמת היועמ"ש.

המטרה, לדבריה: להגביר את משילות השרים במשרדיהם, בכך שיועציהם המשפטיים יהיו ממגוון רחב יותר שיאפשר הכנסת שמות גם של מועמדים גמישים יותר וכפופים בהכרח להיררכיה הפנימית המשרד.

"הצעת החוק תשביח את השירות המשפטי הציבורי ותסייע לממשלה לקדם מדיניותה. ההצעה תאפשר כבר בשלב הראשון הגשת מועמדותם של אנשי מקצוע מעולים. כמו כן תיווצר ההבנה שליועמ"ש משרדי יש שני תפקידים - מצד אחד הוא שומר על דרישות החוק ועל התנהלות ראויה, ומצד שני הוא שחקן מרכזי בקידום מדיניות הממשלה", נימקה שקד.

לדת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, דרך המינוי החדשה תגרום שהבחירה תהיה של דרג פוליטי ותוביל לפוליטיזציה של הייעוץ המשפטי של המשרדים.