אאא

במהלך דרשת ליל שבת אותה נשא הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג, רבה של שכונת שיכון ה' בבני ברק וממקורביו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן התייחס הרב לנושא תקיפת החיילים החרדים בחודשים האחרונים על ידי קיצוניים וגינה זאת בחריפות רבה.

הגרמ"ב זילברברג שנשא דברים בין קבלת שבת לתפילת ערבית תקף את אותם קנאים "בעיני עצמם" שמבזים חיילים וגורמים לחילול השם נורא ואיום כאשר הם צועקים ומנאצים את החיילים החרדים.

"צריך לקרב את החיילים ועל ידי שמתייחסים אליהם כראוי זה יגרום קידוש השם וכולם יראו את הטוב שבנו", אמר הרב זילברברג.

הרב הוסיף ואמר כי "אותם אלו עושים בדיוק הפוך ועושים נזק אדיר לציבור החרדי".