אאא

ביום חמישי האחרון התקיימה הכנסת ספר תורה לביהמ"ד הגדול "משנה הלכות" אונגוואר מודיעין עילית, שנכתב ברוב פאר והדר על-ידי הקהילה ובתרומת הנגיד ר' משה קליין מניו-יורק לע"נ אביו ר' בן ציון זצ"ל.

התהלוכה לכבודה של תורה יצאה מביתו של הרב גור אריה צור לעבר ביהמ"ד הגדול, הספר הוכנס להיכל בית הכנסת בהתרגשות רבה, ע"י בני הקהילה והנגיד התורם.

לאחר תפילת מעריב, נערכה סעודת מצווה לכלל המשתתפים. פתח בדברים בשם בני הקהילה הרב אשר קסל ואמר שכבוד האכסניה הוא האחדות והלב הפתוח שיש לבני הקהילה בכלל ולכ"ק האדמו"ר בפרט.

הרב יחזקאל דרברמדיגר, רב קהילת באיאן במודיעין עלית דיבר על הזכות של התורה והאחדות של בני הקהילה, ועל הברכה שמכניסים אל תוך מקום כזה ע"י הכנסת ספר התורה.

ראש העיר יעקב גוטרמן דיבר על גדולתה של הקהילה שמאירה את השכונה בתורה ובתפילה ובכל פעילות תורנית וחסידית.

המעמד הסתיים במשא הקודש של האדמו"ר שדיבר על חיזוק שיעורי היום בתורה ובתפילה ובין אדם לחבירו שזה הוא אומנותם של בני הקהילה.