אאא

משרד הבריאות מפרסם היום (שני) 'חוזר מנכ"ל' שיסדיר שיתופי פעולה ונהלי עבודה בין ארגון 'מגן דוד אדום' לארגון 'איחוד הצלה', "במטרה לייעל ולמקסם את פעילות כונני החירום במדינת ישראל".

ההסדר החדש מסמל ניצחון לארגון 'איחוד הצלה', זאת לאחר שלכל אורך הדרך טען כי מד"א לא מעדכן את הכוננים של 'איחוד' בפרטי האירועים, טענה שהובילה להקמת מוקד עצמאי, וכעת, ההסדר החדש מחייב את מד"א, שיפעיל את המוקד היחיד, לעדכן גם את כונני 'איחוד הצלה'.

הנוהל, עליו סוכם בשיתוף פעולה של שני הארגונים, קובע בין היתר כי כונני 'איחוד הצלה' יופעלו במסגרת מוקד הכוננים הלאומי המופעל על ידי מד"א. הם יוזנקו באמצעות מוקד מד"א שיאתר את הכוננים הקרובים ביותר למקום האירוע "בלא קשר לשייכותם הארגונית". במקביל, יעודכן מוקד איחוד הצלה אודות כונני הארגון שאותרו, כך שיוכל ליצור עמם קשר, לבדוק את יציאתם לאירוע ולהעביר את המידע למד"א לצורך הזנקה גם מצידם.

עוד הוחלט, כי לשם כך באחריות מד"א לפתח אפליקציה משותפת שתפעל כמוקד מידע משולב וכן שעל שני הארגונים לבצע התאמות נדרשות לאפליקציה שתאפשר הפעלת כוננים במתכונת זו. "במטרה לייעל את התהליך, ועל מנת שכל פניות החירום ינוקזו דרך מוקד הכוננים הלאומי, סוכם על דעת הצדדים כי איחוד הצלה יחדל מפרסום ציבורי ופומבי של המוקד שלו", נאמר בחוזר המנכ"ל.

כמו כן, ככל שתתקבל קריאת חירום במוקד איחוד הצלה, המוקד יעביר את הפרטים למוקד מד"א ובמקביל יאתר כוננים של איחוד הצלה ויזניק אותם לאירוע.

על פי הודעת משרד הבריאות, הוא יפקח על הפעלת ההסדר מול מד"א ואיחוד הצלה, ולצורך כך הוא יקבל דיווח מפורט אודות היקף האירועים ונתונים נוספים שנדרשים לביצוע בקרה.

"בכדי למנוע פגיעה בחיי אדם, עד להטמעת האפליקציה, יפנה מוקד מד"א באופן יזום למוקד איחוד הצלה בכל אירוע של החייאה או מחוסר החייאה, לצורך איתור של עד 2 כוננים נוספים שיגיעו למקום האירוע".

עוד מצויין, כי "חוזר מנכ"ל זה גובש לאחר דיונים משותפים שיזם משרד הבריאות יחד עם כל הצדדים במהלך החודשים האחרונים, מתוך הערכה הדדית וכבוד משותף של מד"א ואיחוד הצלה כשלנגד עיניהם הצלת חיי אדם בלבד".

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בירך את מד"א ואיחוד הצלה על פועלם החשוב להצלת חיי אדם ועל הנכונות וההסכמה של שני הארגונים לשיתוף פעולה ביניהם ביישום המתווה ובהפעלת הכוננים.