אאא

המתקפה החריפה מצד ארגונים אנטי דתיים במהלך השבועות האחרונים על הציבור הדתי והחרדי זאת בשל הטענות לנסיונות ההדתה בחינוך הממלכתי על ידי החדרת מושגים יהודיים לילדי ישראל מביאה לתגובות חריפות גם מגדולי הרבנים.

במהלך שיעורו השבועי התייחס הגאון רבי משה שטרנבוך אל ההסתה והניסיון של אותם ארגונים לטעון כביכול לימוד תכני דת לילדים זוהי כפייה דתית.

בשבריו, אמר הרב שטרנבוך כי "השבוע שמענו שהחופשיים כאן בארץ טוענים שלאחרונה התחילו להזכיר בזרם החינוך שלהם, אשר בעוה"ר יותר משבעים אחוז מילדי ישראל בארץ לומדים שם, ה"י, שם אלוקים וענייני דת, והם מפחדים שזה יביא לתלמידים להתקרב לחרדים, וחוששים שזה יגרום לניתוק הילדים מהם, ועל כן הם דורשים לאסור אצלם הזכרת שם אלוקים וענייני דת.

"לדבריהם ילדי החרדים הם רק אחוז קטן מאוד מכלל ילדי הציבור הכללי בארץ, ומכל מקום הם משפיעים הרבה וצריך להיזהר מהם, עפ"ל, ודורשים להקים לחילונים בתי ספר חילונים לגמרי, וזהו דוגמא לראות בזמנינו מהו 'קצתי בחיי' מחמת פחד וחשש משמירת דת ישראל, רח"ל".