אאא

המרכז הרפורמי לדת ומדינה פנה לאחרונה לעו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, בטיעונים מגמתיים נגד חופי הים הנפרדים לגברים ולנשים, ונענה כי אלו "אכן עשויים להביא לפגיעה בלתי מידתית בחופש התנועה ובזכות לכבוד של בני המין שאינם מורשים לעבור".

זילבר פותחת את דבריה במכתבה, באמירה כי "פעילות זו, המאפשרת הגשמה של התאמת חופים מסוימים לצורכי האוכלוסייה הדתית המבקשת לרחוץ בהפרדה, ראויה".

אך הבכירה המשפטית הידועה בדעותיה השמאלניות ממשיכה וכותבת, כצפוי: "ככל שרצועת החוף רחבה דיה לאפשר יצירת חיץ בין מסלול המעבר בין החופים לבין אזור הרחצה הנפרד - סגירת המעבר לנשים או לגברים לכל רוחבה של רצועת החוף, אף שהיא נעשית מכוח סמכות הקיימת בחוק, עשויה להביא לפגיעה בלתי מידתית בחופש התנועה ובזכות לכבוד של בני המין שאינם מורשים לעבור".

הצעתה של זילבר לרשויות המקומיות היא ליצור מחיצה "בין תוואי מסלול המעבר לשטח הרחצה המופרד, באופן שיאפשר לשמור על פרטיותם של הרוחצים באזור המופרד מחד גיסא, ואת חופש התנועה והניידות ומניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי שלא לצורך, מאידך גיסא".

על פי הדיווח ב'וואלה!', דעתה של זילבר הובעה כאמור במענה לפניות הרפורמים כי בגלל החופים הנפרדים בהרצליה ובבת ים נאסר על גברים או נשים לעבור בשולי רצועות חוף אלו ובטיילת הסמוכה אליהן וכי "פקחים שהוצבו במקום מטעם העירייה אף איימו לקנוס נשים שביקשו לעבור בדרך זו בימי הרחצה הנפרדת לגברים".