אאא

הערב (חמישי) ייערך בטלז סטון מעמד 'לחיים' לרגל גמר השידוך של נכד האדמו"ר, החתן אלימלך נתן נטע, בנו של הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח עם בת הרב אברהם יעקב שארף מירושלים.

כאמור הווארט יתקיים במעון הנופש של הסב, הרבי מבעלזא, במסגרת מצומצמת של בני משפחה בלבד, כאשר האירוסין ייערכו ביום ראשון בשעה 6:30 בערב, ב'גרויסע שטיב' - היכל הטישים של החסידות בקריית בעלזא בירושלים - בהשתתפות אלפי חסידים.

בחסידות בעלזא, בניגוד לחצרות אחרות, לא מקפידים להשתדך עם משפחה בעלת ייחוס או חצר חסידית מקבילה, והאדמו"ר ומשפחתו בוחרים את החתן והכלה על פי אישיותם ומידותיהם התרומיות.

יצויין, כי המחותן הטרי הרב שארף הוא חתן הרב מרדכי דוד צוויבל שהוא גיסו של המחותן הקודם - וכך יוצא שהסב זכה להיות משודך פעמיים עם המנהיג הרוחני.