אאא

יו"ר 'ועד הישיבות', הרב חיים אהרן קאופמן, מתריע בראיון מיוחד ל'המבשר' כי ישנם מוסדות שלא מסדירים דיחויים עם הצבא ולא מספרים על-כך לתלמידים שעלולים להסתבך בעקבות כך.

במהלך הראיון ל'המבשר' מתייחס הרב קאופמן לטענות כי ישנם בחורי ישיבות מסובכים, חושף את מעורבותם של גדולי ישראל בהתנהלות השוטפת ואת כמות הפניות ל'ועד הישיבות' מדי יום.

"כיכר השבת" מגיש את הראיון המלא

ועד הישיבות הוא המוסד הרשמי הוותיק ביותר ביהדות החרדית, הקיים זה קרוב למאה שנים כשעוד נוסד לאחר מלחמת העולם הראשונה, ועומד עד היום הזה בכל התהפוכות והתקופות הסוערות שעברו על כלל ישראל. מהו סוד קיומו?

הגרח"א קאופמן: "סוד קיומו של ועד  הישיבות הוא "באר חפרוה שרים". ועד הישיבות הוקם ביד מצוקי ארץ גדולי ומאורי האומה זי"ע לשמש כעוגן וכמרכז המאגד תחתיו את כל היכלות התורה למקשה וחטיבה אחת, לעמוד על משמרן במלוא התוקף. סוד קיומו הוא באשר כל תהלוכותיו ופעולותיו מכוונת ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל שרי התורה וראשי הישיבות שליט"א, הנושאים בעולה של תורה ועולם הישיבות, ורק כוחם וזכותם הוא שעמד לו בכל התקופות, ועד בכלל, לעמוד בפרץ כנגד כל הקמים והמפריעים".

אכן, רבד ייחודי ב'ועד הישיבות', הוא האחדות הנדירה של כלל הישיבות בארה"ק מקרב כל החוגים וכל העדות, אשכנזים כספרדים, חסידים וליטאים, החונים כולם כאחד תחת דגלו של ועד הישיבות. בדורנו אנו, זה אינו דבר המובן מאליו...

הגרח"א קאופמן: "אקדים את ששמעתי פעמים רבות מזקני הרב משה דוד טננבוים זצ"ל, שבזמן שהוקמה תנועת 'דגל התורה' קרא לו הגרא"מ שך זצוק"ל ששימש כנשיא וועד הישיבות ואמר לו בצורה נחרצת וחד משמעית, שרצונו 'שהשולחן הזה' – כהתבטאותו -  של ועד הישיבות ימשיך כמתכונתו ללא שום שינוי, מאחר וועד הישיבות הוא גוף עליון שאינו קשור לשום התפתחות פוליטית מכל סוג שהיא.   

"חושבני שכאן מונח ההסבר לשאלה. כל מי שמודע לפעילותו של הועד מאז הקמתו מבין את חשיבות הענין. סוד קיומו הנצחי של העם היהודי הן הישיבות הק' שמימי אבותינו והלאה משך אלפי שנות גלות ומחשכים ליוו את כלל ישראל בכל מקומות פזורותיהם מבלי לפרוש מהם. האחריות והדאגה לכך שעולם הישיבות יוכל לעמוד איתן באתגרי התקופות הסוערות מול כל אלו שקמו וקמים עליו – וכאלו לא חסרו במרוצת השנים – כמו גם דרישות ופניות העולות כל העת מול כל הגורמים, הם שהביאו את רועי וקברניטי הדורות וראשי הישיבות להתכנס באכסניה אחת ובעצה אחת, כאיש אחד בלב אחד, כשבכך קולו הוא קולם של כלל תופשי התורה.

"ברור שמטבע הדברים לכל אחד יש את שיטתו ודרכו בקודש בבחינת נהרא נהרא ופשטיה, מכל מקום הרגשת האחריות לבניית ויסוד הישיבות במיוחד לאחר שנות החורבן, ביסוסן וקיומן לפי אותו מטבע וצורה שהיתה ועודנה, היתה הסיבה לאחדות המוחלטת שאיגדה את כלל הציבורים סביב ועד הישיבות.

"מי שבקי בנבכי סוגיא זו לדורותיה, יודע ועד שרק בכח אותה אחדות משך כל השנים ועד בכלל זכינו ליש הגדול הזה, עולם שלם ומופלא של מאות מאות אלפים של בני תורה וחניכי ישיבות שהן הם חוט השדרה של היהדות החרדית.

"כן ניתן לציין את דבריו הבהירים של מרן הגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל ששימש אף הוא כנשיא הועד, ונשא את עולו משך  עשרות בשנים ועד יומו האחרון, בדברים שנשא בפתיחת אסיפת ועד הפועל אדר תשע"ג שנתקיימה בבית מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א וכה אמר 'היתה לי הזכות שישבתי עוד עם הגר"י אברמסקי והרבי מסלונים והרבי מגור ועם הרב שך וכל יתר הראשי ישיבות בועד הישיבות, ותמיד יכלו להבחין שכל הכונה היתה בלתי לה' לבדו' כשהוא ממשיך בחובת החיזוק הנצרך למקום הגדול הזה כל העת, שפועל לייצוגם של כלל בני הישיבות כלפי הצבא, ושטורח הוא לבוא ולהשתתף לשם כך אל אף הקושי שהיה כרוך בו".

עד כמה אכן מעורבותם של גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א בהתנהלות השוטפת ועד הישיבות?

הגרח"א קאופמן: "לא אחטא בלשוני אם אומר שגדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א אינם מעורבים כלל בועד הישיבות... וזאת מהסיבה הפשוטה שהם עצמם אלו שקובעים ומתווים את דרכו על כל צעד ושעל. הם אלו שמורים לנו מה לעשות בכל דבר ובכל עניין. ועד הישיבות הינו רק 'הזרוע המבצעת' של הוראותיהם, ולא זז מהנחיתם כמלוא נימה.

"מרנן ורבנן גדולי ישראל חברי נשיאות ועד הישיבות שליט"א מתכנסים מעת לעת לאסיפות הנשיאות ומתווים את דרכו של ועד הישיבות בדברים המהותיים העומדים על הפרק. כל זאת לצד התייעצויות תכופות הנעשות עמם כאמור בכל דבר עניין.

"לצד זאת ישנה נציגות של חברי הנשיאות וראשי ישיבות שליט"א, שמתכנסת באופן קבוע ושוטף כל העת במשרדי ועד הישיבות. אלו מקדישים שעות ארוכות מזמנם היקר, בודקים, דנים, מכריעים, מחליטים. עוברים על כל  דבר שיוצא ממקום זה. על פיהם יישק כל דבר, קטן כגדול".

כידוע, חלק מרכזי בפעולות ועד הישיבות הוא ייצוג הישיבות הק' מול שלטונות הצבא, מה אפשר להרחיב על כך?

הגרח"א קאופמן: "אם כל דבר קטן כגדול בועד הישיבות, נעשה על פי עצתם ובהנחייתם של גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א, בודאי שכל עניין הייצוג מול שלטונות הצבא, זוכה לליווי תמידי שלהם, והם אלו שמורים לנו כיצד ואיך לפעול, הן במקרים הרגילים ובודאי במקרים יוצאי דופן. כך זה היה כל השנים, ובודאי בשנים האחרונות כאשר השלטונות ביקשו להצר את רגליהם של לומדי התורה, ובחסדי שמים, בפעילותם הנמרצת של גדולי התורה ונציגיהם לא עלתה זו בידם.

"מטבע הדברים רצוי וראוי שלא להרחיב בענין זה שהשתיקה יפה לו, וכך אכן נהגו כל הפועלים במקום הזה לאחוז בפלך השתיקה, אולם בכל זאת ניתן לומר כיום כי רק בזכותם של גדולי ישראל שליט"א העומדים לימיננו לסמכינו, לא רק שזממם לא יצא לפועל, עוד זכינו שבתקופה האחרונה חלו שיפורים לעומת המצב שהיה בעבר, בכמה וכמה עניינים, הן בסוגיות הקשורות לאופן התייצבות הבחורים לקבלת דיחוי, והן בשאר עניינים. והדברים ידועים לאותם שבסוד  הדברים.

"אפשר לומר בפה מלא, כי כל בחור ואברך היושב באהלה של תורה, בכל מקום שהוא, הממלא אחר הכללים וההוראות הידועים מקדמת דנא, איש לא ימנע ממנו זאת, ולא יתקל בשום בעיה מול שלטונות הצבא".

כמה פניות מגיעות למשרדי ועד הישיבות מידי יום ביומו?

הגרח"א קאופמן: "מדובר פעמים במאות !!! פניות ביום. צוות משרד ועד הישיבות מטפל מידי יום ביומו בכל הפניות המתנקזות לכאן. הן בסידורים טכניים רגילים, והן במקרים יוצאי דופן של הורדת מעמד ואף השתמטות המקבלים טיפול מיוחד מול הגורמים הרלוונטיים הקשורים לפניה הספציפית. כשלאחר שעות קבלת הקהל, נמשכת הפעילות המסועפת למצוא פתרון לפניות המופנות שחלקן מורכבות מתוך רצון כנה לפתרן עד לסיומם על הצד היותר טוב בס"ד".

הזכרתם את ענין ההורדה ממעמד, מה הגורם או הגורמים העקריים שתלמיד מן המנין עלול להגיע למצב קיצוני שכזה?

הגרח"א קאופמן: "הסמכות היחידה שבכוחה לבטל מעמד של בן ישיבה הינה אך ורק ביד רשויות הביטחון וזאת במקרים שלראיתם לא נהגו כחוק, במצב שכזה נדרשים אנו  לחפש אחר פתרונות ישימים לבעיות אלו. אך לשם כך אנו זקוקים בראש ובראשונה לשותפותם של הנהלת הישיבות ושל ראשי הישיבות שליט"א או מי מטעמם לאחריות זו כלפי התלמידים בשמירת כללים יסודיים שהיו מאז ומעולם, כמו הסדרת המוסד שבראשו הם עומדים כמוכר במשרד הביטחון. חשוב להדגיש, מוסד שאינו מוכר אין באפשרותו להוציא דיחויים לתלמידיו. נקודה זו חשובה ביותר ואנו נתקלים בבעיה זו מדי יום ביומו. מוסד או כולל שאינו מוכר במשרד הביטחון, יכול לקבל תלמידים שאינם נדרשים לדיחוי, אבל אלו הנדרשים לדיחוי לא יוכלו להיעזר במוסד כזה. לפיכך מוסד שאינו מוכר חובה עליו להודיע על כך לתלמידיו שהוא לא יוכל לעזור להם בהנפקת הדיחויים. ועד הישיבות עומד ויעמוד לעזר בנושא ההכרות בישיבות בהנחיה ובמתן עצה נכונה. כמו כן על הנהלת הישיבה מוטלת החובה להביא לידיעת התלמידים את ההוראות הנשלחות מפעם לפעם ע"י משרדנו לכלל הישיבות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"לצערי הרב פעמים שהשתדלותנו מול גורמי הביטחון אינה עולה יפה, כשהמדובר בעיקר במקרים שזלזלו בכללים ובהוראות, וכן במקרים קיצוניים שהפרט עושה על דעת עצמו בניגוד לכללים מבלי להוועץ, ומכאן תצא הקריאה הברורה לראות ולמלא אחר הכללים הברורים והידועים מקדמת דנא, ובכך להימנע מעגמת נפש וביטול תורה".

איזה פעולות נוספות למען עולם התורה נעשות תחת דגל ועד הישיבות?

הגרח"א קאופמן: "פרק בפני עצמו הוא פעילותנו למען קבוצות שנדרשות לתמיכה יותר רחבה, כמו בעלי תשובה שהשלימו את לימודיהם התיכוניים והחליטו לעבור לישיבות ק', כשכיום רבו למאוד בס"ד הישיבות והמסגרות המיועדות לציבור יחודי וחשוב זה, ולשמם מחויבים אנו בהיערכות שונה ומיוחדת, או בחורים שמסיבת קשיים שונים במסגרת הישיבתית שדורשת התמסרות מוחלטת ללימוד היתה כבדה עליהם. אנחנו חשים מחויבות מיוחדת לסייע להם על מנת שימצאו את מקומם בהיכלות התורה, ומובטחנו שהמאור שבה ירוממם. וכן בעוד מגוון רחב של עניינים פנים ישיבתיים שמטילים עלינו ראשי הוועד, כל זאת לצד פעילות רווחה שנערכת בערבי החגים ומיועדת למשפחות בני התורה.

"בנוסף לפעילותו למען תלמידי הישיבות והכוללים, מפעיל וועד הישיבות את פנימיית בית דוד ואסתר בירושלים הותיקה והידועה, כשצוות מיוחד של מחנכות ומדריכות פועל גדולות ונצורות ומעניק לאותן בנות המגיעות מבתים יותר קשים חינוך מופלא ומלוות אותן עד להקמת ביתן ועד בכלל. גם פעילות זו נעשית בשקט אופייני לדרכו של הוועד מאז ומעולם. ראוי לציין כי בראש חברי ההנהלה הראשונים של מוסד זה הי' נמנה מרן הגרי"ז זצוק"ל.

"זכינו בחסדי שמים ומקומות התורה פורחים ומשגשגים לרינת כל לב אוהבי התורה, מצפון ומדרום ממזרח וממערב על כל רחבי ארץ הקודש, בערים הגדולות וביישובים הקטנים, ומנווטים בידם האמונה של רועי וגדולי ישראל, מרביצי התורה, ראשי אלפי בית ישראל מנהיגי העדות הקדושות, לכל חוגיהם ושבטיהם ועדותיהם, וקול התורה מתנשא ומתעצם כן יעזרנו ה' ואל יטשנו לנצח".