אאא

בימים אלו מתקיים שיפוץ היסטורי בהיכל "אוהל קדושים" בישיבת פוניבז' ובניית המזרח ועיטורו בשיש מיוחד ויוקרתי לכבודה של תורה.

על מנת שלא להפריע לאלפי האברכים הלומדים במקום, הנהלת הישיבה הזמינה ניילון מיוחד שיחסום את האבק שעולה מהעבודות לחלל בית המדרש ובמהלך הלילה התקינו את הניילון לקראת תחילת העבודות היום.

ל"כיכר השבת" נודע כי חיפוי קיר המזרח בהיכל אוהל קדושים נעשה בהשקעה של קרוב לשני מיליון שקלים על ידי האמן ג'רמי לנגפורד שבין הייתר עיצב את אולם שאגל בכנסת.

יצויין כי הרב מפוניבז' זצ"ל מייסד הישיבה, בנה את היכל "אוהל קדושים" ותכנן שיהיה היכל הנצחה לקדושי ליטא. לפני 15 שנה היכל הכולל הישן היה צר מלהכיל את אלפי האברכים ועל כן בהוראת גדולי ישראל עבר כולל פוניבז' לשכון שם וכעת עובר שיפוץ מיוחד.