אאא

במשך שנים רבות מקובל היה בכפר חב"ד שהזוגות הנישאים בתחומי הכפר מקפידים להזמין כמסדר קידושין את רבו של הכפר. הסדר זה היה נהוג עוד בימיו של הגאון הרב שמואל מרדכי אשכנזי זצ"ל וכן כיום בכהונתו של בנו ממלא מקומו הרב מאיר אשכנזי.

הסדר זה היה מקובל על כולם בהסכמה שבשתיקה למרות שאינו כורח המציאות זאת מתוך כבוד והערכה לרב הכפר שהינו המרא דאתרא והסמכות הרוחנית ביישוב אלא שלאחרונה נוצר עימות חזיתי סביב הנושא מה שהגרם להתערבותו של המשרד לעניני דת.

מתברר כי זוג שנישא בתחומי הכפר ביקש להביא רב "מבחוץ" אולם הרב אשכנזי אסר זאת וקידש בעצמו את הזוג, דבר שגרם לסערה.

בקובלנה שהגיש עו"ד ירון הוברמן אל עו"ד ישראל פת מהמשרד לעניני דת נכתב: "אבקש את התערבותך הדחופה, באחרונה הובא לידיעתי, כי זוג שהתחתן במהלך החודש האחרון בישוב כפר חב"ד, הנמצא תחת מחלקת הרבנות במועצה האזורית עמק לוד עבר מבוכה קשה והתעללות זאת לאחר שהזוג שאינם תושבי הכפר,הביא רב המקובל ע"י הרבנות הראשית לישראל לצורך עריכת חופתם".

הפנייה נגד הרב אשכנזי
הפנייה נגד הרב אשכנזי

"רב היישוב כפר חב"ד הרב מאיר אשכנזי שאינו נושא תעודת כושר לרבנות ובנוסף למיטב ידיעתי אינו מוסמך לעריכת חופות, מנע מהרב לקדש וקידש את הזוג בעצמו כל זאת תוך גרימת עוגמת נפש רבה לזוג ולמשפחות", טען עוד הוברמן. "בנוסף, הנ"ל אוסר על רבנים תושבי הכפר המוסמכים ע"י הרבנות הראשית לישראל לבצע חופות וקידושין באולמות השמחה בכפר".

עו"ד הוברמן מבקש מעו"ד פת "שתחדד את הנהלים באמצעות מחלקת הקבנות במועצה האזורית עמק לוד ושהדבר יובא לידיעת כלל תושבי הכפר באמצעות מכתב אישי או פרסום בבתי הכנסת ובלוחות המודעות לפיו מותר לכל רב המוסמך ע"י הרבנות הראשית לישראל לבצע חופות וקידושין בתחומי הכפר ולאף גורם כזה או אחר אין סמכות למנוע זאת".

עו"ד הוברמן שיגר העתקים לרבנים הראשיים לישראל הגר"ד לאו והראשון לציון הגר"י יוסף וכן ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט.

ההנחייה החדשה
ההנחייה החדשה

בתגובה פרסמה המועצה הדתית אזורית עמק לוד מכתב הבהרה בו נכתב: "לידיעת הנרשמים לנישואין כי על פי הוראת המשרד לשירותי דת הרינו להודיע לזוגות העומדים להינשא בתחומי במועצה האזורית עמק לוד שהם רשאים לקחת לעריכת החופה כל רב המופיע ברשימת עורכי חופה וקידושין של הרבנות הראשית".