אאא

הרשות לניירות ערך הודיעה בצהריים (שלישי) כי החקירה בעניינה של חברת בזק הורחבה גם לעסקת מתן שירותי תקשורת לווינית בין חברת חלל-תקשורת בע"מ לבין הלווין yes. בעקבות ההתפתחות הדרמטית הופסק המסחר במניית בזק.

ברשות הבהירו כי איסור הפרסום על פרטים נוספים מהחקירה חל גם בעניין זה.

החקירה עוסקת בכך שבפברואר האחרון אישר דירקטוריון בזק, באופן רטרואקטיבי, את המשך ההתקשרות בין חלל תקשורת לחברת יס. כך, חלל נבחרה לספק את שירותי התקשורת ליס מתחילת 2017 ועד 2028, תמורת 263 מיליון דולר (עלות שנתית של 21.9 מיליון דולר).

חלל סיפקה ליס את שירותיה באמצעות הלווינים עמוס 2 ועמוס 3. מאז יציאתו משימוש של עמוס 2, החלה לשרת את חברת הלווין בעזרת עמוס 7, המושכר מחברת אסיהסט.

חקירת הרשות הראשונית מתמקדת בעסקת בעלי העניין שביצע אלוביץ' במרץ 2015, ובמסגרתה בזק רכשה את מניות חברת הלוויין (50.2%) שהחזיקה חברת יורוקם הפרטית שבבעלותו וישנו חשד להתנהלות לא תקינה של נושאי משרה בכירים בחברה.

"עניינו של תיק זה בחשד להתנהלות של נושאי משרה בכירים בחברת yes ובחברת בזק בצוותא עם חשודים נוספים, בקשר לעסקה שנחתמה בחודש מרץ 2015 בה השלימה בזק, אשר החזיקה באותו מועד בסך של 58.4% ממניות yes, רכישה של יתרת מניות yes מידי יורוקום – חברה פרטית בבעלות אלוביץ'", נכתב בבקשה שהוגשה לבית המשפט.

"יצויין כי שאול אלוביץ', מתוקף היותו בעל השליטה ונושא משרה ב-yes ובזק, מצוי משני עברי המתרס בעסקה האמורה ועל פי החשד פעל בניגוד עניינים. על פי החשד, בין השנים 2015-2016, ביצעו נושאי משרה בקבוצת בזק בהם נושאי משרה בכירים ב-yes ובבזק פעולות מלאכותיות שונות בקשר לעסקה האמורה אשר השפיעו על דיווחיה של בזק. לפי החשד הפעולות האמורות בוצעו תוך הפרת חובת דיווח של בזק בדו"חותיה הכספיים, הפרת חובות אמונים של נושאי משרה בחברות האמורות, ותוך ביצוע עבירות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מנהלים בתאגיד ומרמה והפרת אמונים".