אאא

על פי הסכמה היסטורית בין שרי המשפטים והביטחון, חייל שגויס בעודו נושא רישום פלילי, ועומד לסיים שירות צבאי מוצלח, יכול לבקש מקצין חינוך ראשי בצה"ל (קח"ר) להמליץ על מחיקת הרישום בפני מחלקת חנינות במשרד המשפטים, המגבשת המלצה מטעם שרת המשפטים לנשיא המדינה.

בבואה לבחון בקשות אלו ולגבש חוות דעת, מדיניות מחלקת החנינות הינה מקלה וגמישה יותר ביחס לבקשות הרגילות המוגשות אליה, וזאת מתוך מטרה לאפשר לחיילים להתחיל את חייהם האזרחיים עם "דף נקי", ללא רישום פלילי, ועם הזדמנות שווה לחיים נורמטיביים ופרודוקטיביים.

כעת, שרת המשפטים איילת שקד ומחלקת החנינות במשרד המשפטים בשיתוף עם בית הנשיא ומנהלת השירות הלאומי, פותחת בפיילוט שיאפשר גם למתנדבי השירות הלאומי ליהנות מהמדיניות המקלה. מה שישפיע על צעירים חרידם המתגייסים לשירות לאומי. 

בפיילוט עם מנהלת השירות הלאומי נעשתה התאמה של המודל הצבאי, והוקמה במנהלת ועדה שתבחן בקשות למחיקת רישום פלילי של מתנדבים לקראת תום השירות ותמליץ לנשיא המדינה ולמחלקת החנינות בעניין הבקשה. בשנים האחרונות התרחבה אוכלוסיית המתנדבים בשירות הלאומי והיא כוללת יותר צעירים מהמגזר הערבי והחרדי וכן נוער בסיכון שלא הצליח להשתלב בשירות הצבאי, והפיילוט נועד כדי להעניק להם סיכוי זהה לזה של חיילים, לצאת לחיים האזרחיים ללא כתם הרישום הפלילי.

בעוד שבבחינת בקשות רגילות נלקחים בחשבון, בין היתר, חלוף הזמן מאז ההרשעה והחסם שמעמיד הרישום הפלילי בתחומי חיים שונים, המדיניות המקלה מתאפשרת גם במקרים בהם עברו שנים ספורות מאז ההרשעה ואין חסם קונקרטי (כגון קושי תעסוקתי בתחום מקצועי מסוים) שמציב הרישום.

שרת המשפטים  שקד: "מנגנון מחיקת הרישום הפלילי למי שביצע שירות צבאי או לאומי מוצלח, מוקיר תודה לצעירים שלנו על השנים שהקדישו לטובת החברה הישראלית. רישום פלילי הוא כתם עם השלכות ארוכות טווח. כל מערכת אכיפת חוק זקוקה שיהיה בה כדי להעניק תקווה והזדמנות שנייה במקרים המתאימים. אני שמחה על היציאה לפיילוט החדש, ומקווה שהציבור יעשה בו שימוש משמעותי."

עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים ומי שניהלה בעבר את מחלקת החנינות במשרד: "המנגנון הייחודי מבוסס על הגישה לפיה ראוי לבחון באופן מקל את בקשותיהם של מי שתרמו לחברה ולמדינה, לפתוח דף חדש בחייהם הבוגרים. בימים בהם מספרם של הצעירים המשרתים במסגרת השירות הלאומי הולך וגדל, הרחבת המנגנון למשרתי השירות הלאומי היא צו השעה, ויש בה כדי לבוא לקראת אותם צעירים התורמים למדינה ומגיעים מקבוצות שונות ומגוונות בחברה הישראלית."

מנהלת מחלקת החנינות, עו"ד נוחי פוליטיס: "עבריינות נוער נובעת בדרך כלל מנסיבות אישיות ומשפחתיות ולא מדפוסים של פשיעה. השירות הלאומי, כמו השירות הצבאי, מאפשר לקטינים לחזור למוטב ולהוכיח בגרות ואחריות, לצד תרומה לחברה, ויש לשקול בלב פתוח ובנפש חפצה מתן האפשרות לצעירים אלה לשילוב נורמטיבי בחברה, ללא כתם המרשם הפלילי."