אאא

התפתחות משמעותית במסגרת חקירת בזק: רשות ניירות ערך עיכבה היום (רביעי) לחקירה את מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר בחשד לביצוע עבירות על טוהר המידות ועבירות ניירות ערך. 

כזכור, לפני כשלושה שבועות פתחה הרשות לניירות ערך בחקירה גלויה במסגרתה עוכבו לחקירה בעל השליטה בקבוצת בזק, שאול אלוביץ', בנו אור, ובכירים בחברת yes, בהם המנכ"ל רון אילון. בבסיס החשדות עומדת עסקת בעלי העניין במסגרתה רכשה בזק את אחזקותיה של חברת יורוקום, בבעלות אלוביץ', בחברת yes.

על פי החשדות של הרשות לניירות ערך, בחברת yes ביצעו מניפולציות בדו"חות החברה על מנת לעמוד ביעדי תזרים מזומנים בשנים 2015-2016. עמידה ביעדים אלו נדרשה לבעל השליטה שאול אלוביץ' כדי לקבל עשרות מילוני שקלים נוספים מקופת בזק במסגרת העסקה לרכישת yes; וכן לנושאי משרה בחברת הלוויין כגון המנכ"ל רון אילון, שהיו זכאים לבונוסים אישיים על הגעה ליעדים אלה.

אתמול הורחבה החקירה גם לעסקת בעלי עניין נוספת – חלל תקשורת ו–yes. במסגרתה התקשרה חברת הלוויין עם חברת חלל תקשורת בבעלות אלוביץ' על מנת לחכור מקטעי חלל לטובת שידורי הטלוויזיה. הרחבת החקירה הביאה אף לעצירת המסחר במניות החברה.

מבקר המדינה מפרסם אחר הצהריים את הדו"ח המיוחד הסוקר את התנהלות משרד התקשורת בהיבטים שונים, בהם אסדרת רפורמת השוק הסיטונאי ואסדרת תשתית התקשורת הנייחת.