אאא

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון היוצא השופט אליקים רובנשטיין קיבל היום (רביעי) את בקשת יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי לקיים דיון נוסף על ההחלטה לאפשר את פתיחת המרכולים בתל אביב בשבת.

בפתח ההחלטה כותב רובנשטיין: "החלטתי ליתן דיון נוסף בפסק הדין בבג"ץ בהרכב שייקבע על ידי הנשיאה". כזור, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אישר לדרעי להגיש את עמדתו בעד דיון נוסף, עמדה הנוגדת את עמדת המדינה.

בהחלטתו כותב השופט: "טעם עיקרי בהקשר זה הוא איפוא נושא פתיחתם של עסקים בשבת, וכאמור איני נוטע כמובן כל מסמרות ולא אסיג גבולו של ההרכב בדיון הנוסף; וראו האמור בעניין ברמר. תהא התוצאה אשר תהא, ראויה השבת, שעל מעמדה בעולמה של יהדות אין צורך להכביר מלים, שעניינה יידון וילובן כשכלל העמדות לפני בית המשפט, בודאי נוכח השלכות הרוחב, פינה ויתד לאחרים; ועוד, גם בעלי מכולת קטנים, אל מול המרכולים ואפשרויות כוח האדם שלהם, מצויים בכל יישוב".

לדבריו: "הדיון הנוסף ניתן בזה, ואיני רואה מקום בשלב זה לקבוע, כי יחול רק על חלק אחד מפסק הדין נשוא הבקשה כהצעת היועץ המשפטי, בכל הכבוד. הדיון הנוסף יחול על פסק הדין כולו, וההרכב יכריע כמובן כטוב בעיניו. כאמור, הנשיאה תקבע את ההרכב לדיון הנוסף".

רובינשטיין מתייחס לטענה כי עמדת שר הפנים דרעי הוגשה לפני ההכרעה של בית המשפט לאפשר את פתיחת המרכולים וכותב: "בית המשפט – אשר היה לחלוטין "אנוס על פי הדיבור" – לא ידע על החלטת השר, אשר נמסרה באיחור ניכר מן המועד שנקבע והודעה ליועץ המשפטי רק במקביל לפסק הדין. לא דבק כל דופי כמובן בדרך שנקט בית המשפט, אשר הכריע לאחר שכלו כל הקצים ותמו כל המועדים, אך עדיין סוגיית המהות במקומה; נוצרה 'הלכה למעשה'".

השופט הוסיף והסביר את הרגישות בהחלטה לאפשר פתיחת מרכולים וכתב: "כיון שפסק הדין מעצב לכאורה במהות אמות מידה כלליות לעניין פתיחת עסקים בשבת במקום שלא היו כדבעי אמות מידה כאלה, ועל כן עשוי להוות דגם לישובים אחרים, בנושא רגיש שקשה לחלוק על חשיבות".

לדבריו: "סוגיית אופיה של השבת בישראל חשובה מעניין זה, כדי להצדיק עיון נוסף בה תוך שנפרסות כל צהעמדות, והדברים נאמרים, כמובן, בלא שאביע דעה על התוצאה בדיון הנוסף".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שר הפנים אריה דרעי בירך על ההחלטה ואמר: "אני שמח שבית המשפט העליון נעתר לבקשתי והורה לקיום דיון חוזר בסוגיה זו. מדובר בהחלטה משמעותית של בג"צ בסוגיה חשובה זו וביחסי דת ומדינה.

"כפי שטענתי לאורך כל הדרך, החלטה בנושא כה מהותי מבחינה יהודית וסוציאלית, שיש לה השפעה רחבת היקף על אלפי אזרחים ביום המנוחה, חייבת להתקבל בהרכב מורחב, תוך שמיעת כלל הנימוקים.

"אני משוכנע כי בדיון החוזר בבג"צ, לאחר שקיבלתי היתר להציג את עמדתי בנפרד, אציג את הנימוקים הנרחבים כפי שגובשו על ידי צוות משרדי. אני מקווה לשכנע את השופטים כי הדבר הנכון הוא להותיר את הסטטוס קוו על כנו ולא לפגוע בקדושת השבת ובחוק שעות עבודה ומנוחה".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, בירך על ההחלטה ואמר כי "ההחלטה היא מחויבת המציאות, בעיקר לאחר ששר הפנים העביר את החלטתו. הדיון הקודם היה מיותר על גבול המחטף. אני מאד מקווה שבג"ץ ימשיך גם בדיון עצמו בשמירה על הסטטוס קוו כדי שלא ניאלץ אחר כך להביא את החוק שכולל את הרטרואקטיביות.  המגמה של הסכמת בית המשפט לדחות את הדיון על המרכולים, ועל הגיור, הוא מהלך נכון".