אאא

בשעה זו מתכנסים חברי וועדת הרבנים לעניני חינוך של מועצות גדולי התורה יחד עם מנהלי הסמינרים לדיון חירום בנושא המאבק בלימודי המורות באקדמיה.

הכינוס מתקיים בסמינר בבני ברק מאחר ומטרתו הינה לדון בסוגיה כיצד יש לנהוג כלפי מורות שלמדו תארים שונים באונברסיטאות ובמכללות והאם יש להמשיך להעסיקן.

כזכור במסגרת המאבק באקדמיה איימו הרבנים בעבר כי הסמינרים ומוסדות החינוך לא יקבלו מורות שלמדו בעבר באקדמיה זאת בכדי לשמר את המורשת ולמנוע את פירצת החומות בנושא זה.

כעת השאלה הינה האם אכן בסופו של דבר ימומשו האיומים מהעבר ותצא קריאה רשמית לבתי הספר והסמינרים החרדיים שלא לקבל לעבודה מורות בעלות תואר אקדמי רשמי.