אאא

דבריו החריפים של ח''כ אליעזר שטרן (יש עתיד) שפער פיו שוב מעל בימת הכנסת נגד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תוך השתלחות בוטה ומזעזעת, גרמו לסערה בקרב כלל הציבור החרדי כמו גם בקרב יהודים שומרי מסורת מהארץ ומהתפוצות שביקשו למחות על כבודו של גדול בישראל.

הבוקר (חמישי) מקדיש עיתון "המודיע" באופן מפתיע יחסית את מאמר המערכת למחאה חריפה על הפגיעה בראשון לציון ומחזק את השר יריב לוין שהתגייס להגן על כבודו של הרב.

תחת הכותרת "עליבות בזויה" כותב המודיע: "לצערנו, הננו נדרשים פעם נוספת לאותו עניין, ובעטיו של אותו אחד: ח"כ שטרן מסיעת 'יש עתיד' אשר פער פה ולשון בכדי לעלוב בכבוד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א. וכהרגלו של זה, דבריו היו בוטים, קשים וחמורים. והגם שאין אנו מייחסים חשיבות, לא לדובר ולא לדברים שאמר; ולמרות שעפ"י הכלל של 'הכל לפי המבייש והמתבייש' - הרי שדבריו כלא־היו; אך מכיוון שנאמרו הדברים ברבים, חובת מחאה קיימת".

"הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, תלמיד-חכם מופלג, אשר העמיד ומעמיד תלמידים הרבה ומשמש מאור ומגדול בקרב יהדות המזרח, וממשיך מורשת אביו הגדול גאון ישראל מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בהחזרת עטרה ליושנה - אינו זקוק להגנה או לעידוד מול דברי העליבות הבזויה שהשמיע ח"כ שטרן הנ"ל. המציאות המרנינה מדברת בעד עצמה, בהשפעה הרוחנית הכבירה שיש לרב על רבים מבית ישראל המבקשים ללכת לאור ההלכה הצרופה ולממש מורשת אבות מדור לדור", נכתב במאמר.

"אולם, הדובר ראוי לכל גינוי ולהוקעה. וטוב ונכון עשה שר התיירות, יריב לוין, במחאתו", נכתב במאמר, "ונכון עשתה מצידה סיעת ש"ס, שגם אליה כיוון הלה את חיציו - שמחו בו בתוקף והבליטו את צביעותו, כאשר מצד אחד הוא מרבה לדבר על 'אהבת ישראל' ו'קבלת האחר', אך כאשר מגיעים הדברים ליהודים המקפידים בקלה כבחמורה; או משמגיעים הדברים לרב בישראל המוסר עצמו במסירות למען הכלל - כמו הותרו לו חרצובות-לשון".

"ועם הכל ואחרי הכל, מורי ההוראה ופוסקי ההלכה בישראל, לא יירתעו לא מעלבונות, לא מהשמצות ולא מגידופים של פורקי עול למיניהם. הם על משמרתם יעמדו, כדי לבצר חומות הדת והיהדות, ויפסקו פסקיהם אך ורק עפ"י התורה והמסורה. כך בכל מה שנוגע וקשור לענייני גיור, כך בכל מה שקשור ונוגע ליחודו של עם ישראל וכך בכל נושא וענין הלכתי. 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' מצהירים אנו דבר יום ביומו - ו'כבוד חכמים ינחלו'", נכתב בסיום המאמר.