אאא

בעקבות ההחלטה של נשיאת בית המשפט העליון, מרים נאור, כי אין עילה לתת ארכה לתשובת המדינה לבג"ץ על מתווה הכותל וכי על המדינה לתת תשובה עד ליום שני הקרוב (17.7), הגיש עו"ד זאב שרף, המייצג את הארגונים המתנגדים למתווה הכותל, עתירה דחופה למתן צו על תנאי, בדרישה לאפשר לרבנות הראשית ייצוג משפטי עצמאי.

"משהנסיונות לקבלת אישורו של היועץ המשפטי לממשלה לייצוג נפרד לא צלחו, מוגשת עתירה זו", נכתב בעתירה שהוגשה.

עו"ד שרף הוסיף וכתב כי "עמדת הרבנות הראשית לישראל, הינה שאסור לבצע שינוי בסדרי התפילה בכותל, קיומן של טקסים שלא בהתאם להלכה היהודית בכותל, מהווה חילול למקום הקדוש ואין להתיר את קיומם. עמדה זו של הרבנות, אינה עולה בקנה אחד עם העמדה אותה מייצג היועץ המשפטי לממשלה"

עוד הוסיף: "היועץ המשפטי לממשלה חולק על עמדתה של הרבנות ראשית וממילא לא יכול לייצג כדבעי את עמדת של הרבנות הראשית לפני בית המשפט העליון. הרבנות הראשית, כמו כל מתדיין זכאית לממש את זכותה הבסיסית והיסודית לייצוג הולם וראוי, באמצעות פרקליט שינסה לשכנע בצדקת עמדתה גם במהלך הדיון הפרונטאלי שיתקיים בעתירות".

במרכז ליב"ה נמסר אומרים כי "סרובה של נשיאת בית המשפט העליון לבקשת הארכה שתאפשר לרבנות הראשית להציג את עמדתה בצורה ראויה היא הוכחה נוספת שהנשיאה מובילה אג'נדה קיצונית ולא מחפשת צדק.

"צר לנו שבית המשפט מתרפס בפני הגורמים הרפורמים הקיצונים שמהלכים אימים על המדינה ויהדות התפוצות וסותם את הפה לאלו המייצגים את הרצון האמיתי של רוב אזרחי המדינה שרוצים לשמור על אחדותו וקדושתו של הכותל".