אאא

החל משנת הלימודים תשע"ט משרד החינוך יפעיל מתווה חדש למתן רישיונות לבתי ספר וגני ילדים במוכר שאינו רשמי. בהתאם לזאת, המשרד יעניק לבעלויות על מוסדות אלה רישיונות ל- 5 שנים, במקום המצב הקיים, בו רוב המוסדות נדרשים לחדש את הרישיונות מדי שנה. יצוין, כי לשנת הלימודים הקרובה, תשע"ח המשרד העניק זה מכבר רישיונות במסגרת המתווה הישן.

מתן הרישיון ל- 5 שנים יינתן למוסדות חינוך במסלול הירוק שיעמדו בקריטריונים של מוסד ותיק בעל רישיונות בתוקף מספר שנים וכל חוות הדעת המקצועיות הנוגעות לו חיוביות (בהן: תברואה ובטיחות).

החלטה זו תיצור שינוי עמוק ומשמעותי בכל הליכי הבירוקרטיה מול הבעלויות בכך שהיא תצמצם את הצורך שלהם למלא מדי שנה טפסים רבים ולהתרוצץ כדי לקבל אישורים המוגדרים לשנה אחת בלבד. בעניין זה יצוין, כי בעבר במקרים בהם לא ניתן לבעלות רישיון לפני פתיחת שנת הלימודים, המוסד החינוכי לא תוקצב. בתוך כך, בעלויות נדרשו לקחת הלוואות כדי לשלם שכר למורים. בשלוש השנים האחרונות היו מקרים רבים של מוסדות שלא קיבלו אישור רישיון ובהתאם לזאת גם תקצוב.

לצד אלה, המתווה החדש יעודד את הבעלויות על בתי הספר להבטיח את תקינותם של המבנים במטרה שיוכלו להיכנס למסלול הירוק המאפשר להם לקבל רישיון ל-5 שנים רצופות. לעניין זה חשיבות רבה, שכן גם אם יימצא שהם נדרשים להמציא אישור רלוונטי, התקצוב שלהם לא ייפגע. 

בנוסף, בתי הספר יוכלו לקיים תהליכים ארוכי טווח בתחום הפדגוגי והפיננסי וכן להבטיח יציבות בתעסוקתם של עובדי הוראה ותומכי הוראה (אבות בית, מזכירות, לבורנטים וכד'), שכן לקראת פתיחת שנת הלימודים הבעלויות יעסקו בתכנון הפדגוגי והפיננסי ובניהולה התקין והשוטף של שנת הלימודים, ולא בהתרוצצויות אחר מילוי טפסים וקבלת חוות דעת מגורמי המקצוע.