אאא

ראשי הישיבות ורבני הדרום יוצאים הבוקר (ו') במכתב חריף ונחרץ נגד שליחת הנערים למוסדות חינוך וישיבות שהוקמו לאחרונה בדרום הארץ ומשלבים לימודי קודש עם לימודי חול וקוראים לציבור להיזהר ״ממגמה מסוכנת זו״.

ל'כיכר השבת' נודע כי את המכתב והנוסח התקיף במיוחד כתב ראש ישיבת ״תפרח״ הגר"א פילץ, לאחר התייעצות עם מרן ראש ישיבת פונוביז׳ הגר"ג אדלשטיין.

ראש הישיבה הדגיש כי נגד הקמת "ישיבות" עם תערובת לימודי חול והכשרה מקצועית, כבר יצאו בתוקף גדולי ישראל, רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל, רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, וייבדל לחיים מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי אשר נלחמו ונלחמים בסכנה הרוחנית הגדולה מפני הגעתם של ילדים שמקומם בהיכלי התורה למקומות המערבים לימודים נוספים חלילה.

"הננו בזה בקריאה של חובה לכל תושבי הנגב והדרום שומרי משמרת הקדש במסורת אבותינו, לעורר על החובה המוחלטת לשלוח בוגרי החדרים ובתי החינוך, אך ורק לישיבות קטנות שכולן קדש בלא תערובת של לימודים למקצועות אחרים, כי כך קיבלנו מרבותינו שבדור זה שליט"א ומדור הקודם זי"ע, שכל עוד נמצא הנער בשנות החינוך ובנין אישיותו, אין לערב בנפשו מגמות אחרות, אלא אך בתורת ד' חפצו ובהם יהגה יומם ולילה".

"ואף אם תעלה אומדנא שלא יוכל כל ימיו להיות שתול בחצרות בית אלוקינו, הרי דיה לצרה בשעתה וכך מורה גם הניסיון כי רק אלו אשר ינקו בשנות נערותם ובחרותם, משערים המצוינים בהלכה בהם מגדלים תורה בטהרתה, רק אלו הם שעמדו בניסיונות החיים לבנות ביתם על אדני התורה והיראה, ואין להתפתות לשום פיתוי אף אם ילבישוהו בעטרת קדש, ובזה נזכה כולנו לעבור בשלום את קשיי תקופתנו אשר החשך יכסה ארץ וערפל לאומים, ובמהרה יזרח אורו של משיח ומלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים, ויזכו כל השומעים לקול קריאתנו, לחיי אריכי ומזוני רוויחי ברו"נ מכל צאצאיהם וכל מילי דמיטב תמיד אמן".

את מכתבם חותמים ראשי הישיבות והרבנים שליט"א, "הכותבים וחותמים מלב רוגש וברוב יקר".