אאא

נפטר האדמו"ר רבי שלמה גולדמאן זצ"ל, בן האדמו"ר רבי מרדכי מזוויעהל זצ"ל וחתנו הגדול של כ"ק מרן השפע חיים מצאנז זי"ע.

הרבי נישא בשנת תשכ"ז בקרית צאנז, ואחרי מספר שנים הועיד אותו חותנו בעל השפע חיים זי"ע להנהיג את הישיבה בינאיון סיטי.

במרוצת השנים, הכתירו חותנו למנהיג הקהילה במקום, ולאחר הסתלקותו הוא הוכתר להאדמו"ר מזוויעהל-צאנז בינאוןן סיטי.

במשך השנים רומם והרחיב שם את הקהילה.

קשר מיוחד היה לו עם גיסו כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, כשמדי שבוע באופן קבוע היו משוחחים זמן רב. לא אחת היה האדמו"ר מצאנז מזכיר בדברי התורה בשבת את אשר שמע מגיסו זה- האדמו"ר מזוויעהל שהלך כעת לעולמו.

לפני כעשור, חלה הרבי במיתרי הקול, ולאחר ניתוח קשה אבד את קולו כמעט לחלוטין והיה מדבר ונואם רק בעזרת רמקול.