אאא

אלפים בראשות אדמו"רים ורבנים השתתפו במסע הלווית האדמו"ר מזוועהיל-צאנז זצ"ל שיצאה מבית מדרשו ביניאן סיטי שבניו ג'רזי.

תחילה הספיד דומ"צ הקהילה הגאון רבי שאול יהודה פריזנט, אחריו הספידו שני קרובי משפחתו של האדמו"ר זצ"ל ולאחריהם הספיד גיסו האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ארה"ב שביכא את הנפטר הגדול והרחיב על היחס הקרוב שזכה גיסו הגדול מאביו בעל השפע חיים זי"ע כשבסיום ההספד ציין על גיסו הרב פריזנט שמכהן כדיין בקהילה שימשיך את המורשת בהנהגת הקהילה.

אחריו נפרדו בשם הקהילה משמשו הרב לייבוש שוורץ וכן הרה"ג רבי מאיר וויס שהכתיר בשם הקהילה את הרב פריזנט לממשיך הדרך הנהגת הקהילה ביניאן סיטי.

ההלוויה תגיע היום, יום ראשון, לארץ ישראל, ובשעה 19:30 יצא מסע ההלוויה ההמונית מהיכל בית המדרש הגדול בקרית צאנז ירושלים, שם ישא דברי הספד גיסו האדמו"ר מצאנז.

לאחר מכן תצא ההלוויה לעבר הר הזיתים שם ייטמן לצד קבר אביו זצ"ל.