אאא

נדמה כי העתירות נגד וועדת ההקצאות של עיריית ב"ב הפכו לטרנד של ממש - זאת בעקבות הצלחת העתירה של מוסדות אור דוד בראשותו של הרב דניאל זר לעכב ולמנוע את ההליך עליו ערער.

לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו הוגשה בסוף השבוע עתירה מטעם עמותת "חניכי הישיבות שיכון ה׳ נאות יוסף ב״ב" כנגד העירייה, וועדת הקצאות של העירייה ומספר מוסדות שלטענת העותרים זכו בהקצאות שלא כחוק ובניגוד לדין, ועל כן מתבקש בית המשפט לעצור את ההליך בעניינם.

בכתב העתירה המתפרש על עשרות עמודים נכתב כי "מפרוטוקול הישיבה עולה לכאורה, כי רשימת ההקצאות אותו נדרשה מועצת העירייה לאשר לא צורפה לפרוטוקול ועדת ההקצאות, וככל הנראה לא הועברה מראש לחברי המועצה, בפי שנדרש. פרוטוקול הדיון במועצה אף מעלה ספק האם חברי המועצה ידעו אילו הקצאות מתאשרות על ידם, מהן הקרקעות המוקצות, למי הוקצו, מהם הנימוקים להקצאת הקרקע לגופים אלה ולדחיית הבקשה להקצות לאחרים, ועוד כהנה וכהנה".

במסגרת העתירה נטען כי בעוד שאר העמותות שזכו להקצאות פעילותן קטנה ואף מוטלת בספק, הרי שדווקא העותרים מקיימים פעילות עניפה - אולם בוועדת ההקצאות בחרו להתעלם מהם. כך לדוגמא טוענים העותרים כי עמותת "בית יוסף וחנה ב"ב" - קיבלה הקצאה בגוש 6192, ברחוב זבולון המר בעיר לצורך הקמת בית כנסת, אולם מתברר כי העמותה נוסדה ביום 15.6.10, מעט לאחר פרסום הודעת העירייה בדבר הקצאת קרקעות או מבנים בתחום העיר בני ברק, ובעיצומה של התקופה בה ניתן היה להגיש בקשות להקצאה כאמור.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לטענת העותרים, לעמותה שזכתה בהקצאה אין אישור ניהול תקין בהתאם למידע הקיים באתר רשם העמותות. בנוסף כפי שעולה ממסמכי העמותה שהתקבלו מרשם העמותות, מטתתיה העיקריות של העמותה הן "עמותת חסד וקירוב רחוקים, שיעורי תורה. כולל אברכים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה", מען העמותה נרשם אצל אחד ממורשי החתימה של העמותה - אבישי תורג'מן, קרוב משפחתו של אליהו דדון, סגן ראש העירייה.

עוד נטען כי בתיק העמותה ברשם העמותות, אשר נוסדה כאמור לפני יותר משנתיים ימים, "קיימים מסמכים אחדים בלבד הנוגעים להקמתה, ולא קיימים מסמכים כלשהם המעידים על פעילות". לטענת העותרים: "ממיעוט הנתונים שניתן היה לדלות מרשם העמותות, ועוד לפני שנבחנו טיב הקהילה אותה משרתת לכאורה העמותה, אופי פעילותה והיקפו או הצורך שלה במבנה, טיבו ומידתו, עולה כי על פני הדברים, היא אינה עומדת בחלק משמעותי מתבחיני העירייה".

לסיכום, מבקשים העותרים לבטל את הליך ההקצאות או לחילופין להורות על מתן הקצאה למוסדות המדוברים.