ראש בית ההוראה ובית הדין שערי הלכה ומשפט הגאון רבי אופיר מלכה, מחבר הספרים "הליכות שבת" ו"הליכות מועד" וחתנו של חבר מועצת החכמים הגאון רבי ראובן אלבז, מתייחס לשאלה שנשאלת מידי שנה בערב בין הזמנים האם מותר לבקר באתרים הפתוחים בשבת.

הגר"א מלכה פוסק כי הדבר אסור בהחלט: "יש לדעת שהוראת כל גדולי ישראל, גם מהדור הקודם וגם מהדור שלנו, אסור ללכת למקומות שפותחים את שעריהם בשבת".

"אדם שהולך ביום חול למקום שפותח בשבת", הוסיף הרב, "למה הדבר דומה? אם חלילה ספר תורה נשרף, בן אדם הולך ומחפש אש ומדליק סיגריה מהאש של הספר תורה, איפה זה כתוב שאסור? בלב של היהודי זה כתוב".

"בלב של היהודי כתוב שאם יש מקום שפותח את שעריו בשבת, והוא מבזה ושורף את השבת הקדושה, איך אתה ביום חול מעז ללכת וליהנות מהמקום הזה?", תוהה הרב.

"למה בשבת הקדושה, שהאנשים האלה מפרסמים בכל מקום שהם פותחים את שעריהם בשבת ושורפים את השבת הקדושה, איך נלך לשם באמצע השבוע?", אומר הרב מלכה.

הגר"א מלכה ציטט את מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי ואמר: "מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי התבטא לפני שבועיים שמי שהולך למקומות שפותחים בשבת חוץ מזה שהוא מחלל שם שמיים הוא בכלל מחלל שבת!". 

הדברים נאמרו במסגרת פינתו היומית של הגאון רבי אופיר מלכה ב"כיכר השבת", הפינה המלאה תשודר לאחר ט' באב