אאא

אל חדרו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי נכנס לאחרונה אברך צעיר שנשוי כבר שנים רבות, ולא נפקד בזרע של קיימא.

מתוך תוגה ויגון הוא פנה אל מרן שר התורה ואמר לו כי לפני תקופה ארוכה הוא כבר בא לשאול מה לעשות כדי להיוושע ולזכות בילדים בריאים ושלמים, ושר התורה אמר לו שיבדיל על היין במוצאי שבתות, והנה כבר חלף עבר זמן רב ועדיין אין הישועה נראית קרובה, ועל כן שואל מה לעשות.

בגליון "דברי שיח" מובא כי הביט בו מרן בחיוך ואמר לו מיד: "הלא אתה רואה שהברכות והעצות שלי אינם עושות רושם, כנראה שאני לא הכתובת הנכונה... תחפש צדיק אחר ללכת אליו...".

האברך הגיב מיד: "חלילה וחלילה, באתי פה שוב כדי לדעת איפה הטעות שלי...".

ענה לו מרן הגר"ח כי "כל ההשתדלות של סגולות והתחזקות בתורה ותפילה הם דבר נכון אבל לפעמים זה לא טובת האדם, וכבר כתבתי על זה בספר שלי על מסכת פאה", ובירך אותו שוב.

כוונתו של מרן הגר"ח קנייבסקי הינה לספר 'שערי אמונה' על מסכת פיאה עמוד י"ב, שם נכתב: "ראינו הרבה בני אדם שלא חיסרו שום הבדלה ואין להם בנים זכרים או שאין להם בנים כלל ... והתשובה לזה בב' אופנים, או שמעשיו מעכבין וכו' או כי יש עבירות שמעכבין בנים וכו'".