אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז התייחס במהלך שיעור שהועבר ברדיו 'קול ברמה' לטענות נגד צורת פסיקתו ואמר כי לא חייבים לקבל את דעתו וכי הוא "לא פוסק הדור".

במהלך דבריו התעסק הרב בהלכות שבת והזכיר את החולקים עליו. ואז התבטא: "אני לא מעניין אותי אם העולם יקבל את דבריי או לא יקבל את דבריי, לא מעניין אותי כלום, אני אומר את דעתי, השומע ישמע, ומי שלא ישמע - עוד יותר טוב".

לדבריו: "אדרבה, פחות אחריות. אם אני טעיתי בהלכה זו - פחות אחריות. לא קיבלו את דעתי - לבריאות. אבל כשאדם יתעקש עד סוף הדרך 'אני צודק', אני אין לי הדבר הזה, לא אכפת לי מכל העולם. יגידו כל העולם שאני טועה? אני טועה. וכי אני מקבל כבוד מזה?".

הגר"מ מאזוז הוסיף בדבריו: "וכי אני עושה את עצמי 'פוסק הדור'? אני לא פוסק ולא 'פויסק', אני אפס. אני אומר את דעתי, מי שהשכיל אותי - בבקשה, מי שלא - עוד יותר טוב".

הרב התייחס שוב למטרד שעבר לאחר שהחל למסור את השיעור השבועי במוצאי שבת: "אני לא צריך להחזיר על כל שאלה וקושיה, ועל כל כאבי הראש. כמה עשו לי כאב ראש בחודשים הראשונים, כל מילה שאני אומר פתאום מפציצים אותי בשאלות. תפציצו. אני אומר את דעתי ותחלקו עליה, על מנת כן". 

ההקלטה מתוך שידורי רדיו 'קול ברמה'