אאא

מנכ"ל משרד התקשרות שלמה פילבר, החשוד בעבירות של מרמה והפרת אמונים ועבירת דיווח לפי החוק לניירות ערך, שוחרר הבוקר (רביעי) ממעצר בית בתנאים מגבילים. בין היתר נאסר עליו לצאת מהארץ, להגיע למשרד התקשורת ולמשרדי בזק וחברת הלוויין yes וליצור קשר עם המעורבים בפרשה. את מקומו של פילבר במשרד ממלא בינתיים מוני שמילה.

בדיון דרשו סנגוריו לא "להרחיקו" ממקום עבודתו, אלא להשאיר את השעייתו הזמנית בעינה, מאחר שהדבר עלול לפגוע בתנאי השכר שלו. פילבר עצמו לא הופיע לדיון.

בתנאי השחרור נקבע כי יימנע מפילבר להתייצב במשרד התקשורת, ליצור קשר עם עובדי משרדי התקשורת והמשפטים (למעט בנושאים בעניינו) ועם עובדי חברת בזק, חברת yes וחברת "חלל" - ולעסוק בדברים הקשורים בעניינן. נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה. כמו כן, ייאסרו עליו הגישה והחדירה לחומרי מחשב מכל מקור הקשור לחקירה ולמשרד התקשורת. דרכונו יישאר במשרדי הרשות לניירות ערך למשך 180 יום, והוטל עליו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום. עוד הוחלט כי תושאר הערבות הבנקאית שהפקיד לפני כשבועיים על סך של 400 אלף שקל.

המשמעות היא שפילבר מושעה אפוא לעת עתה - כלומר לא יגיע למשרד, אך ימשיך לקבל שכר. סנגורו, עו"ד יובל נחמני, אמר כי הוא יתנגד להרחקה ממשרד התקשורת למשך 90 יום. "מרשי רואה את עצמו כבר מושעה ואנחנו רוצים לקיים פגישות שיאפשרו את יציאתו בצורה מיטבית להשעיה הזמנית שלו", הסביר הסנגור. "הוא חושב בין היתר שראוי שהוא יקיים חפיפה עם המחליף שלו. הוא מכבד את עמדת נציבות שירות המדינה ומבין שבחודשיים-שלושה הקרובים הוא לא יוכל לחזור לעבודה. זה לא בריא למשרד וייצור הכבדה על המערכת. כמי שאכפת לו ממשרד התקשורת, הוא מבין שעליו לכבד את הבקשה של נציבות המדינה להשעות אותו זמנית".

סנגור נוסף של פילבר, עו"ד דרור ארד-אילון, אמר כי הם יתנגדו להרחקתו של פילבר ממשרד התקשורת שכן הדבר יפגע בתנאי העבודה והשכר שלו. "השעיה יכולה להיות זמן ארוך, אך שומרת על מעמדו כעובד מדינה בכיר. הרחקה המשמעות שלה שהוא צריך לקחת חופש והוא צריך לממן את זה כי אסור לו לעבוד בעבודה אחרת. בהשעיה אנחנו אומרים 'יש חקירה', והוא יישאר כמנכ"ל בהשעיה והוא עושה את זה בחפץ לב. אם המדינה רוצה גם הרחקה, אנחנו נתנגד".

נציג הרשות לניירות ערך, עו"ד ערן שחם-שביט, דרש שפילבר יורחק ממשרד התקשורת בלי קשר להשעיה הזמנית שיצא אליה מאחר שלטענתו הרשות לא תוכל לפקח על ביקוריו כשירצה לחפוף את מחליפו הזמני.

השופטת רונית פוזננסקי-כץ הציעה לצדדים להרחיק את פילבר ממשרד התקשורת עד שתתקבל החלטה של נציבות שירות המדינה לגבי המשך העסקתו. "במהלך הדיון שמעתי את טיעוני הצדדים ואת באי כוח החשוד בכל הנוגע שבימים הקרובים אמור להתקיים דיון בשאלת השעייתו הזמנית של החשוד בנציבות שירות המדינה. נמסר לבית המשפט שנוכח עמדתו של החשוד הרי שהתנאים המבוקשים של הרשות, בעיקר לאיסור והרחקה, נמצאים תחת תנאי ההשעיה".

השופטת קבעה: "בנסיבות האמורות מצאתי לדחות את הדיון לגופו של עניין על התנאים למועד שיהיה אחרי דיון בנציבות על מנת לקבל תמונה על מה שיתקבל שם ולמנוע כפילויות. ככל שהחלטת הנציבות תהיה להשעות באופן זמני את החשוד מתפקידו כמנכ"ל משר התקשורת נטיית בית המשפט תהיה לא להרחיקו, אך יורה על איסור יצירת קשר כפי שמפורט בבקשה".