אאא

שלוש מאות עשרים נהגים נעצרו על ידי משטרת ישראל בכבישי הנגב מתחילת שנת 2017 לאחר שנתפסו נוהגים על אף שרישיונם נשלל בגין עבירות תנועה שונות שביצעו, וכאלו שאינם מורשים כלל לנהוג.

"מדובר ב"פצצה מתקתקת" על הכביש. נהגים אלו מסכנים את ציבור משתמשי הדרך באופן מוחלט. חלקם נוהג באופן דורסני כלפי החוק תוך זילות בהחלטות בית משפט והמשטרה", ציינו במשטרה.

מידי יום מבצעים שוטרי משטרת ישראל פעולות אכיפה כנגד עבירות תנועה מסכנות חיים, נהגים פורעי חוק ובעבירות בריונות בכביש. דגש רב ניתן לאכיפה כנגד אלו המסכנים את ציבור משתמשי הדרך תוך זילות בחוק וברשויות האכיפה. מדובר בנהגים שחלקם כלל לא הוציא רישיון נהיגה כחוק או שרישיון נהיגתם אינו תואם כלל לכלי הרכב בו נוהגים, לעתים אף מדובר בקטינים של ממש, ואף על פי כן אלו נתפסים כאשר יושבים מאחורי ההגה.

רכבים שהוחרמו. דוברות המשטרה
רכבים שהוחרמו. דוברות המשטרה

בנוסף לאלו, נעצרים נהגים שבניגוד להחלטת בית משפט או קצין משטרה, המוסמך לכך, נשלל רישיון נהיגתם לתקופה קצובה, מתעלמים מכך בצורה דורסנית וממשיכים לנהוג כאילו לא היה דבר. כל אלו מהווים באופן חד-משמעי סכנה משמעותית לחיי משתמשי הדרך ועל כן לדברי המשטרה, עורכת המשטרה באמצעות יחידותיה השונות פעילות ממוקדת, שבחלקה מודיעינית ובחלקה גלויה, לאיתור נהגים שכאלו ולהבאתם לדין במטרה לצמצם ככל הניתן את סיכונו של הציבור.

"שוטרי משטרת ישראל ימשיכו בפעילות אכיפה איכותית וממוקדת בכבישי הנגב כנגד פורעי חוק המסכנים את ציבור משתמשי הדרך. פעילות נחושה זאת, תוך שילוב פעילות הסברתית, הם אלו שיגבירו את ביטחון הציבור בכבישים", ציינו במשטרה.