אאא

הלילה נפטר בביתו שבקוממיות הרה"ח ר' צבי 'הרשל' אייזן ז"ל מחשובי וישישי חסידי גור בשנת ה-90 לחייו.

ר' הערשיל ז"ל היה איש חינוך שנים רבות במושבים שסביב קוממיות, והעמיד תלמידים הרבה. קירב את ילדי הסביבה והוריהם לאביהם שבשמים.

ר' הערשיל ז"ל העמיד דורות ישרים ומבורכים ולפני מס' שנים שיכל את בנו הבכור הר"ר משה ז"ל מאשדוד שנפטר על פניו.

כניצול מגיא ההריגה, היה ר' הערשיל רואה שליחות בהקמת דורות ישרים ההולכים בתורת החסידות והזכיר תדיר את יחוסו הגדול של בית אבא ממשפחת אדמו"רי קאזניץ.

מלא וגדוש ביראת שמים טהורה שהיתה ספוגה בכל הליכותיו, וגם בימים קשים בהם נאלץ לשהות בין כתלי ביה"ח בשנותיו האחרונות, שמר על גדרי ההלכה והקדושה בכל כוחותיו. ותפילתו תמיד מתוך הסידור מילה במילה.

בפטירתו איבדה עדת חסידי גור את אחד מחשובי אנשי הרוח, שלא החזיק טיבותא לנפשיה.

יהי מליץ יושר לכל משפחתו ומכריו ותלמידיו הרבים.