אאא

לאחר החלטת בית המשפט העליון לפני מספר שבועות בעניין המשך הבוררות בסכסוך בין הצדדים על השליטה בישיבת פונוביז׳ הגיעו אמש (ה') עורכי הדין נציגי הפלגים לדיון ראשון אצל הרב חיים צימבליסט - ״הבורר״, בביתו שבתל אביב.

בדיון שהיה טכני בעיקרו ונועד לקבוע סדרי מפגשים לחודשים הקרובים, טענו נציגי פלג ה"שונאים" כי הרב צימבליסט פסול מלדון בנושא על פי דין תורה מאחר והינו בגדר ״נוגע בדבר״.

לדבריהם, דיין שפסק בדין ולאחר מכן בוטל הפסק הרי שאסור לו לדון בנושא שוב.

לטענתם, בעבר דנו בכך בבית הדין הגדול הרכב מיוחד בראשותם של הגרי״ש אלישיב, הגר״א גולדשמיט, והגר״י ניסים שפסקו כי אין לדיין לדון שוב באותה פיסקה בה פסק כבר.

"הסמכות שלך הינה אך ורק על פי החלטת בית משפט ואינה על פי דין תורה", אמרו אנשי הרב כהנמן.

מנגד, עורכי הדין של פלג ה"מחבלים" טענו כי יש הבדל בין דיין ופוסק לבין בורר ומלבד זאת הבהירו כי מרן הרב אלישיב טען באותו פסק כי דיין יכול לדון שוב באותו נושא ולפיכך הרב צימבליסט ראוי לשמש כבורר.

לסיום קבע הרב צימבליסט מועדים לדיון לחודשים הבאים ולא הסכים לקבל את הקביעה כי אסור לו להמשיך בבוררות בנושא המחלוקת בישיבת פונוביז'.