אאא

הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים' ומנהיג מפלגת 'יחד', התייחס במהלך שיעורו השבועי למחלוקת בין רדיו 'קול חיי' לרדיו 'קול ברמה', והמכה שספג הרדיו לאחר עזיבתו של הגאון רבי אופיר מלכה. 

במהלך שיעורו השבועי הנמסר בבני ברק אמר הרב מאזוז: "לצערנו שנאת חנם עד היום הזה, יש חסידים וליטאים ויש ספרדים ואשכנזים, ויש עדה זאת מול עדה זאת, עד שהחכם אומר מה העדות, אני לא יודע מה לעשות עם העדות שלכם, תחליטו. פעם היה איזה כנס של ערכים, קמה אשה אחת אמרה איך אני אחזור בתשובה, כמו הספרדים כמו האשכנזים כמו הליטאים כמו החסידים? מה נעשה"

בשלב הזה עבר הרב מאזוז לדבר על המחלוקת ברדיו החרדי: "עד היום שני קולות מתחרים אחד בשני, קול ברמה וקול חי, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, יש מסחר ברבנים, איך אפשר לסחור ברבנים, היה הרב גרוסמן שיהיה בריא כל יום שישי מדבר, מבר יפה מאד מלה במלה, נלקח. היה רבי אופיר מלכה אומר הלכות שבת, נלקח.

"היה עוד אחד ג"כ לקחו אותו, מה התכונות האלה? עושים מסחר ברבנים? 'כי טוב סחרה מסחר כסף', התורה היא לא בשביל בינזס, תביא אתה רב אחר, שיידע לדבר יפה על נושאים אחרים, אבל אל תקח רבנים של השני"...

הר"מ מאזוז התייחס לעובדה ששיעורו השבועי במוצ"ש נתפס כתחרות בשיעורו של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, וסיפר על מאחורי הקלעים של השיעור: "אנשים חושבים שאני בא לכאן אומר את השעה הזאת נגד הרב יצחק יוסף, חלילה לי, לא ביקשתי את זה, אדרבה הם באו קול ברמה התחננו אליו, אנחנו חוזרים בנו, חטאנו עוינו פשענו (יש מחלוקת בגמרא ביומא ל"ו איך הנוסח, הנוסח האמיתי חטאנו עוינו פשענו), טוב אני מסכים בסדר. תשמיעו אותי, לא צריך לעשות עוד פעם. אח"כ לא היה שום דבר מזה, היה לחץ מכאן ולחץ מכאן.

"אז פנו אלי ואמרו לי תדבר אתה והרב עמאר שיהיה בריא, שבת אתה שבת הוא, בסדר, יש לי שותף, לא צריך להכין כל מוצאי שבת. אח"כ הרב עמאר היה בחוץ לארץ שתי שבתות, שבת שלישית אמרתי לו כבודו הגיע התור שלו, עוד שתי שבתות, אמר לי לא, אני לא הבטחתי, לא הבטחת? אמרו לי בשמך. "הבן שלי הבטיח בשמי אבל אני לא הבטחתי". אז עלי היו כולנה".

הגר"מ מאזוז הצהיר כי אם הגר"י יוסף יאפשר ששיעורו ישודר ב'קול ברמה' הוא יבטל את שיעורו: "אברך אחד כותב לי: אתה עושה לא בסדר, האברכים כועסים, אתה בא לפגוע ב... אדרבה להיפך, היום שיחליט לחזור לקול ברמה, אני אומר ברוך שפטרני מעונש הנאום הזה, אני לא רוצה".

"אתם חושבים שאני רוצה לפרסם?" שאל הרב מאזוז והצהיר: "אני לא ביקשתי להיכנס למועצת חכמי התורה, ואפילו יבקשו ממני אני לא אסכים, מפני שאני רוצה לדבר באופן חופשי, לא אהיה קשור מה יאמרו שמה, וכשדיברנו על הכותל שהרפורמים רצו לכבוש אותו, אם הייתי בתוך מועצת חכמי התורה, שתוק אל תדבר, עכשיו אני יכול לדבר, מי יאמר לי מה תעשה, אני אומר את דעתי, השומע ישמע והחדלים יחדלו, איך אני ממשיך אח"כ, וילכו אחרי ההבל ויהבלו, אני לא קשור לאף אחד, אומר את דעתי, ואני לא מחייב את אף אחד שישמע לי".

לקראת סיום דבריו הוסיף הרב: "להוריד את השגעון הזה, שעל ידי מלל הרבה, אתה זוכה. לא, תמכור את הסחורה שלך, אני יש לי סחורה, אני דעתי הולכת עם הימין, הולך עם הימין. מי שרוצה לילך עם השמאל יילך עם השמאל, מה הבעיה? אמרנו להם פעם, ש"ס יש בה שי"ן וסי"ן. לכן צריך להוריד את המדות הרעות האלה, לא יתכן שנתפלל על בית המקדש, ואנחנו עדיין נגועים במחלה הזאת".