אאא

להעמיד זמנים קבועים ללימוד התורה, להתרחק ממקום הניסיון ולקדש שם שמים - אלו עיקרי ההנהגות שמבקשים מרנן ורבנן גדולי ישראל מבחורי הישיבות לקראת ימי בין הזמנים.

במכתב מיוחד שכתב ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין לבני הישיבות צירפו את חתימתם מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי והגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת 'סלבודקה'.

המכתב נכתב אמש - מוצאי שבת קודש דברים, "ימי האבילות על חורבן בית מקדשנו", כלשונו של הגרי"ג.

וכך כותב ראש הישיבה, במכתב אל בני הישיבות שהתאספו בירושלים לקראת בין הזמנים: "הנה ימי בין הזמנים אשר נועדו להחליף כח על מנת לשוב ביתר שאת ללימוד התורה ולעבודת ד', נדרשת בהם שמירה רבה על המעלות הרוחניות שנקנו בעמל וביגיעה.

"ומוטלת חובה על כל אחד להעמיד זמנים קבועים ללימוד התורה, ולשמור על קנייניו הרוחניים על ידי עת ללימוד המוסר.

"ויש להתרחק ממקום הניסיון ולהיזהר מלשהות במקומות שיש בהם מכשירים טמאים אשר מורידים את האדם לבאר שחת.

"ובכל מקום שנמצאים, יקדשו שם שמים בהליכותם, בהנהגות הראויות לבני התורה. ובזכות זה יזכו כולם לשוב לבית ד' בכוחות מחודשים ולעלות בתורה מתוך שמחה והרחבת הדעת".

על החתום הגרי"ג אדלשטיין ומרן הגראי"ל שטיינמן.

הגר"ד לנדו הוסיף וכתב: "תקוותנו כי רבה שינתנו אל הלב כל הדברים האמורים לעיל אשר המה חיי-נפש לכל לומדי תורה עמליה ושוקדיה. ואשרי כ המכוון דרכיו בבין הזמנים על פיהם לשמור ולעשות ולקיים בכל מילואם. ויזכה לשוב לבית השם בלב טהור ורוח נכון ונפש שוקקה לעלות ולהתעלות בכל קנייני תורה לימודה שקידתה ועמלה. אחת שאלתי מאת השם וכו'...".

על החתום, הגאון רבי דוב לנדו ומרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

יצויין כי המכתב הוקרא בפני אלפי תלמידי ישיבות בכנס החיזוק שדבר קיומו נחשף ב"כיכר השבת" ושנערך אמש באולמי תמיר בירושלים לקראת ימי בין הזמנים בראשותם של גדולי ראשי הישיבות בירושלים.