אאא

אפליקציית הסידור החדשה בפיתוחו של איש ההייטק יוני לוז כוללת סידור אמיתי עם דפים מקוריים של סידור 'כלילת יופי' נוסח אשכנז.

האפליקציה כוללת את כל התפילות השבועיות בכיס. התפילות מותאמות אוטומטית לתאריך & זמן ומיקום. בנוסף, באפליקציה יש מצפן תפילה שמסייע במציאות כיוון התפילה המדויק.

האפליקציה מובדלת ויעילה משאר יישומי הסידור המוכרים בשל היותה ב"צורת הדף", כך המתפללים תהיה תחושה של תפילה מתוך סידור במקום לקרוא מאמר כפי שזה נראה באפליקציות הקיימות.

בנוסף - האפליקציה מציגה את התפילות הרלוונטיות לשעה ביום על המסך הראשי ומתאימה אותן לתאריך, כך שבראש חודש היא תציג גם את תפילת ההלל ומוסף, ותזכיר לך לומר ייעלה ויבוא וכו'.

האפליקציה ניתנת להורדה חינם בחנויות האפליקציות.