אאא

הערב, ליל תשעה באב התשע"ז, 2,439 שנים לחורבן בית המקדש הראשון ו-1,949 שנים לחורבן בית המקדש השני, מתאבלים רבבות עמך בית ישראל בצום ובקריאת קינות על האסון הגדול שאירע לעם היהודי לפני שנים רבות. בבתי הכנסיות והיכלי הישיבות בכל ריכוז יהודי מסביב לעולם נאמרות הקינות ומגילת האיכה ברוב עם.

קינות בבני ברק (ארכיון)

נקודות לתשעה באב: 

חייבים בלימוד תורה גם ביום תשעה באב, ולומדים ב"דברים הרעים" (מה מותר ללמוד בתשעה באב? הרב נחמיה היילברון).

יום תשעה באב הוא יום סליחה וכפרה. בספר 'אמרי פנחס מקוריץ' כתב שבעת שיושבים על הקרקע הוא עת רצון גדול לקבלת התפילות.

מרן הגר"ע יוסף והגרב"צ אבא שאול נחלקו בשאלה האם מותר לברך ולהריח בשמים בתשעה באב. לדעת הגר"ע אסור ולדעת הגרב"צ מותר.

אין לשטוף כלים בתשעה באב, רק הנצרך לו. עם זאת, כלים שאי שטיפתם עולה לגרום לזבובים ולגרום לכך שיהיה קשה לשוטפם, מותר לתת בהם מים. 

מרן הגר"ע יוסף מתיר לעשות מלאכה בליל תשעה באב.

ביום תשעה באב אין אומרים תיקון חצות.

הגר"ח פלאג'י כותב כי יש עניין להשכים להתפלל תפילת שחרית ביום תשעה באב. 

ברית מילה דחויה בתשעה באב - בעלי הברית מתענים ומשלימים התענית.

מותר לומר מזל טוב לאבי הבן בברית מילה בתשעה באב, שאין זה בכלל איסור שאילת שלום.

בתשעה באב יש 92 ברכות, ולכן יש להשלים ל-100 על ידי שמיעת ברכות התורה, ההפטרות ואשר יצר.

נהוג לקדש את הלבנה במוצאי תשעה באב ולטעום משהו קודם הברכה.