אאא

יוזמה ייחודית של הנהלת קניון רמות, אשר הזמינה את ילדי ירושלים להשתתף בבנית דגם מוקטן של בית המקדש, במהלך ימי בין המצרים.

הילדים הגיעו לקניון במהלך ימי שני ורביעי, ובנו את הדגם שלב אחרי שלב. החומות החיצוניות, העזרות, ההיכל ומדרגות ההיכל והעזרות.

הבניה ארכה כשבועיים בהם מאות ילדים היו שותפים בבנית חלקי המקדש, עד שהושלמה אט אט. במהלך הבניה הילדים היו שותפים בתכנון ושמעו הסברים מוחשיים על עבודת הכוהנים.

במהלך הבניה הילדים פיסלו במשחת עיצוב את קירות ההיכל, השתמשו בטכניקות של הרכבת חלקים עם מדבקות ודבק, ריקעו בחמרן את שערי המקדש ועוד.

 

הדגם נבנה משני חלקים מרכזיים: הקדמי, עזרת הנשים ובה 4 לשכות: לשכת המצורעים, לשכת השמנים, לשכת העצים ולשכת הנזירים, אח"כ ניתן לראות את 15 המעלות (המדרגות העגולות שבתמונה) אשר שם עמדו הכוהנים לנגן ומעליהם שער ניקנור.

ניתן לראות גם את הקיר החוצץ שאחריו עזרת ישראל ומיד אחריו עזרת הכהנים ששם מקום המזבח. אחריו 12 המדרגות (המרובעות), האולם הקדמי (עם השיש) ובפנים ההיכל, ופנימה יותר קודש הקודשים.

בחצר יש 6 מגדלים ופתחים והחומה המקיפה את המקדש ונקראת חומת העזרה.