אאא

"כיכר השבת" בפרויקט מיוחד לימי בין הזמנים במטרה להגביר את הזהירות בקרב הציבור, למנוע אסונות ולחזור הביתה בשלום. לפניכם כללי הזהירות לרכיבה בטוחה באופניים.

  >> חוזרים הביתה בשלום

החוק קובע כי על כל רוכב אופניים לחבוש קסדה בדרך שאינה עירונית. רוכבי אופניים קטינים חייבים לחבוש קסדה גם בנסיעה בתוך העיר וכן ברכיבה ספורטיבית ותחרותית. ההמלצה: לחבוש קסדה בכל נסיעה.

אופניים חשמליים - חוק ברור

 • עד גיל 16 הרכיבה על אופניים חשמליים אסורה בהחלט.
 • מגיל 16 היא מותרת בשבילים המסומנים לרכיבה וגם על הכביש ובהתאם לכללי הנהיגה.
 • רכיבה על המדרכה אסורה.

כללי רכיבה

 • רכב רק בצידו הימני של הנתיב. אולם אם קיימת דרך המסומנת לרוכבי אופניים – רכב בה בלבד.
 • בעומס תנועה או בפקק תנועה רד מהאופניים וחכה. אל תסתובב עם אופנייך בין המכוניות.
 • לפני כל עצירה או סטייה מהדרך אותת ברור בידך.
 • האם האופניים מתאימים לרוכב? אופניים מתאימים לגובה הרוכב הם אופניים אשר הרוכב יכול להגיע מהם לקרקע בקלות בשתי רגליו, כאשר הוא יושב על מושב האופניים.
 • אופניים גבוהים מדי או נמוכים מדי אינם בטוחים, הם מסוכנים. רכיבה על אופניים שאינם תואמים את הרוכב, עלולים לגרום לאובדן שיווי משקל ושליטה.
 • יש לכוון את גובה המושב כך שנתן יהיה לשבת בביטחון ולהניע את הרגליים באופן חופשי.
 • יש לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים.
 • יש להחזיק היטב בכידון ובדוושות בשעת הרכיבה.
 • הרכבת רוכב נוסף מותרת רק לרוכב שמלאו לו 14 שנים. גיל האדם המורכב לא יעלה על 8 שנים. כמו כן הרכבת אדם נוסף מותנית בקיומו של מושב המיוחד לכך.
 • אין לאחוז ברכב אחר בשעת הרכיבה, ואין לחבר את האופניים לרכב אחר.
 • שמור מרחק מרכב אחר הנוסע לפניך, על מנת שיהיה לך מספיק זמן לעצור בעת הצורך.
 • אתה רשאי לעקוף רכב איטי ממך, אולם אך ורק מצדו השמאלי ולאחר שאותת בידך.
 • אסור לעקוף במקום שבו שדה הראייה שלך חסום או מוגבל.
 • אל תיסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים, אלא כדי לעקפו כדין.
 • סע קרוב ככל הניתן למדרכה הימנית.

תקינות ותחזוקה

 • תקינות האופניים חשובה לבטיחותך. בדוק את חוזק הברגים והחיבורים.
 • בדוק את יעילות הבלמים ואת לחץ האוויר בצמיגים לפני כל נסיעה.
 • שרשרת רופפת מדי עלולה להכשילך. מתח אותה!
 • פעמון, פנס קדמי וסרט זוהר על הכנף מאחור הם אמצעי בטיחות חיוניים. אל תצא לדרך בלעדיהם!
 • ודא שהפנס מכוון כך שהאור ייראה למרחק של 150 מ' ושאינו מסנוור.
 • ודא כי מחזיר האור בכנף האחורית הוא בגובה 40 ס"מ מפני הקרקע.
 • הכנף האחורית חייבת להיות מצופה בפס אדום מחזיר אור.
 • ציית לרמזורים שבדרך... זכור! האופניים הם כלי תחבורה כשאר כלי הרכב שבדרך, וחוקי התנועה חלים עליהם.