אאא

לאחרונה החלה מגמה בקעמפים שונים ובמקומות נופש לאברכים ותלמידי ישיבות להזמין זמרים ומקהלות שישירו כמובן בהפרדה מלאה ניגונים על טהרת הקודש לחיזוק ולעורר את הנשמה.

מנגד העלו עסקנים שונים טענה כי מדובר בפירצת גדר ובמתן הכרה בערבי שירה שנאסרו על ידי גדולי ישראל מחשש לפריצות.

היום (שישי) פרסם המחנך הרב מרדכי בלוי, ראש משמרת הקודש והחינוך, כי לאחר התייעצות עם רבנים פוסקי הלכה הוחלט כי באם הזיץ הינו על טהרת הקודש הרי שהדבר מותר.

מצו"ב נוסח המכתב המלא:

"על דבר השאלה בנוגע למה שמקיימים בערים של החרדים לדבר ד' זיץ - שבת אחים גם יחד, גברים בלבד! במקומות סגורים או מוקפים בגדרות ושומרים בהשתתפות עם קדוש רבנים וראשי הקהל ונאמרים דברי תורה וחיזוק בליווי בעלי מנגנים ומזמרים כשרים וראויים הנשמעים לדע"ת ומשוררים יחד עם הציבור הק' ניגונים שירי רגש ערגה וכיסופין בקדושה וטהרה להודות ולהלל לבורא כל העולמים כדת וכדין.

נאמר לנו ע"י הדיינים הרבנים הגאונים הגדולים רבי יודא סילמן שליט"א רבי משה שאול קליין שליט"א:

אם הדבר נעשה לא כמופע ח"ו גם ההנחיה היא ע"י אחד מהיראים ויש הכוונה השגחה צמודה ואישור בכתב על כל האירוע, התכנים המקום השמירה וכד' של ועד אנשי חינוך המורגלים והמוסמכים לכך, אין הדבר בגדר האיסור של כל גדו"י נ"ע ויבלחט"א על "ערבי שירה" רח"ל שרבים חללים הפילה.

נזכה בב"א לראות כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם ושם נשיר שיר חדש אמן כו"ח בהוראת הרבנים שליט"א".

המכתב שכאמור הוצא הבוקר, יאפשר את קיום הזיץ של הזמר מוטי שטיינמץ בעיר בית עילית ביום שלישי, זיץ שכבר בוטל בשל הוראת רבני העיר בשל הטענה כי מדובר בהופעה אסור.