אאא

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני קיימה היום (ראשון) דיון בנושא הפיטורים הצפויים לעובדים רבים בחברת 'חיפה כימיקלים', במהלכו תקף גפני בחריפות את ראש עיריית חיפה יונה יהב.

"מיכל האמוניה הוא מסוכן, אבל לא מזהם. מי שמזהם זה בתי הזיקוק ששם ראש עיריית חיפה יהב נתן אישור להרחבתם. הוא האחראי לפיטורי העובדים", אמר גפני.

בהמשך הדיון התפתח עימות בין חברי הכנסת לדובר עיריית חיפה, במהלכו הוציא יו"ר הוועדה את הדובר אל מחוץ לחדר, לאחר שזה נכנס בתוך דבריו שוב ושוב, ולאור העובדה שהעירייה שלחה רק את דוברה לדיון. ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) כעסה: "זה לא בסדר ששולחים את הדובר, מה זה לשלוח דובר". 

במהלך העימות צעק ח"כ מיקי רוזנטל על הדובר: "תרגע, אתה חצוף. אתה מפיץ פה שקרים שלא היו ולא נבראו ועוד תוקף את יו"ר הוועדה. לא מעניין אתכם שום דבר, תתביישו". 

כשגפני הוציא החוצה את הדובר, הוא אף העיר: "נסתדר גם בלעדיו. פשוט חוצפה של עיריית חיפה ששולחת דובר על דיון מקצועי, והוא עוד מטיף לי מוסר".